Gemeentelijke onderscheidingen

Naast de Koninklijke onderscheidingen kent de gemeente ook 2 gemeentelijke onderscheidingen: de erepenning en het ere-insigne.

De erepenning

De erepenning van de gemeente Duiven kan door de raad worden toegekend wegens langdurig bijzondere verdiensten voor de gemeente en/of de gemeenschap. Sinds het bestaan van de penning (1989) zijn de volgende penningen uitgereikt:

  • 1989 - de heer J.A.G. Kemme (burgemeester gemeente Duiven van 1966 - 1989)
  • 1991 - de heer B.Th Thijssen (25 jaar raadslid, waarvan 21 jaar wethouder)
  • 2000 - de heer A.B.G. Lichtenberg (burgemeester gemeente Duiven van 1989 - 2000)
  • 2002 - de heer A.R. Ariëns (werkzaam bij gemeente Duiven van 1977 - 2002, directeur Gemeentewerken, o.a. projectmanager groeikern, coördinator Grootschalige Infrastructuur)
  • 2003 - de heer P.C.A. Verhoef, (25 jaar raadslid van de gemeente Duiven)
  • 2009 - de heer J.J. Blom (werkzaam bij de gemeente Duiven van 1974 - 2010, gemeentesecretaris gemeente Duiven van april 1992 - 2010)
  • 2013 - de heer H.J. Zomerdijk (burgemeester gemeente Duiven van 2000 – 2013)
  • 2016 - de heer H. Nijland (20 jaar wethouder en 6 jaar raadslid)

  • 2022 - mevrouw H.C.M. Knuiman (20 jaar wethouder gemeente Duiven wegens haar inzet op het gebied van onderwijs en decentralisaties van het sociaal domein)

  • 2023 – de heer C.A.W.M.  van de Ven (23 jaar directeur van Cultureel Centrum Onderling Genoegen en directeur van de Stichting Activiteiten Horsterpark)

Ere-insigne

Het gemeentelijke ere-insigne kan worden toegekend aan een inwoner van de gemeente Duiven die een bijzondere en aansprekende daad heeft verricht of voor het verrichten van een bijzondere prestatie op gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport.Op 30 juni 2021 ontving de volgende persoon een ere-insigne:

De heer W.M.J. Willems, vanaf 2012 oprichter en voorzitter van Stichting AED-Netwerk Duiven

Indienen aanvraag

Iedereen kan een aanvraag indienen voor het toekennen van een ere-penning of ere-insigne. U kunt uw verzoek sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven
Postbus 6
6920AA Duiven

De behandeling van een aanvraag tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding duurt ongeveer 2 maanden.