Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Gemeentelijke onderscheidingen

Naast de Koninklijke onderscheidingen kent de gemeente ook 2 gemeentelijke onderscheidingen: de erepenning en het ere-insigne.

De erepenning

De erepenning wordt bij hoge uitzondering uitgereikt aan een (voormalig) medewerker van de gemeente Duiven die langdurig bijzondere verdiensten voor de gemeente heeft verricht. Sinds het bestaan van de penning (1989) zijn de volgende penningen uitgereikt:

  • 1989 - de heer J.A.G. Kemme (burgemeester gemeente Duiven van 1966 - 1989)
  • 1991 - de heer B.Th Thijssen (25 jaar raadslid, waarvan 21 jaar wethouder)
  • 2000 - de heer A.B.G. Lichtenberg (burgemeester gemeente Duiven van 1989 - 2000)
  • 2002 - de heer A.R. Ariëns (werkzaam bij gemeente Duiven van 1977 - 2002, directeur Gemeentewerken, o.a. projectmanager groeikern, coördinator Grootschalige Infrastructuur)
  • 2003 - de heer P.C.A. Verhoef, (25 jaar raadslid van de gemeente Duiven)
  • 2009 - de heer J.J. Blom (werkzaam bij de gemeente Duiven van 1974 - 2010, gemeentesecretaris gemeente Duiven van april 1992 - 2010)
  • 2013 - de heer H.J. Zomerdijk (burgemeester gemeente Duiven van 2000 – 2013)
  • 2016 - de heer H. Nijland (20 jaar wethouder en 6 jaar raadslid)

Ere-insigne

Het gemeentelijk ere-insigne kan worden toegekend aan een inwoner van de gemeente die een bijzondere en aansprekende daad heeft verricht of een bijzondere prestatie op gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport.

Op 30 juni 2021 ontving de volgende persoon een ere-insigne:

De heer W.M.J. Willems, vanaf 2012 oprichter en voorzitter van Stichting AED-Netwerk Duiven

Indienen aanvraag

Iedereen kan een aanvraag indienen voor het toekennen van een ere-penning of ere-insigne. U kunt uw verzoek sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven
Postbus 6
6920AA Duiven

De behandeling van een aanvraag tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding duurt ongeveer 2 maanden.