Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan maatschappelijke instellingen? Bijvoorbeeld omdat u in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Dit vraagt u online aan met DigiD.

Goed om te weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

 • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

 • instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
 • notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • afdeling Reclassering van het Leger des Heils
 • ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
 • pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Hoe het werkt

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt. Daarover krijgt u binnen 4 weken een brief.
 • U hoeft geen reden op te geven voor geheimhouding.
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen.

Meenemen

Maak eerst online een afspraakexterne-link-icoon. Neem dan mee:

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.