default iconFunctie en rol gemeenteraad

Wat is en wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad:

  • bepaalt de hoofdlijnen van het beleid
  • controleert het college van B&W
  • vertegenwoordigt de inwoners van Duiven

Raadsleden treden op namens de inwoners. En besluiten - bijvoorbeeld via de begroting - hoeveel geld waaraan wordt besteed. Bekijk daarvoor onder andere de Programmabegroting of de Jaarverantwoording. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten. Kijk daarvoor onder andere op Wetten en regels gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. De raad geeft over veel onderwerpen kaders mee aan het college van B&W. Vervolgens controleert de raad of het college zich aan de afspraken heeft gehouden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert meerdere keren per jaar. Het kan gaan om voorbereidende vergaderingen (Ronde Tafels en Debattafels) of om besluitvormende bijeenkomsten (tijdens de raadsvergadering). Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis en in principe openbaar. Op de Vergaderkalender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

Indien u vanwege een functiebeperking de vergadering niet zonder ondertiteling kunt volgen, dan kunt u een verslag van de vergadering opvragen bij de griffie. Dit doet u door een mail te sturen naar: griffie@duiven.nl.
Vermeld bij uw aanvraag om welke vergadering het gaat.

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de Raadsgriffie terecht.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
dinsdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
woensdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
donderdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online