Fractie Lokaal Alternatief

Het is onze motivatie als lokale partij om met grote inzet en aandacht een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, waar alle inwoners van de Gemeente Duiven optimaal, met respect voor elkaars eigenheid, kunnen leven.

Lokaal Alternatief zet zich in voor:

  • Lokale betrokkenheid bij inwoners.
  • Het ondersteunen van goede initiatieven van de inwoners.
  • Het verduurzamen van onze regio dat centraal staat bij een groene economie.
  • Een schone en veilige leefomgeving.
  • Sport, spel en bewegen dat toegankelijk moet zijn voor iedereen op zijn eigen niveau, zowel voor jong als oud.
  • Een vitaal en bruisend centrum dat alles te bieden heeft voor iedereen.
  • Om betaalbare woningen voor jong en oud in jouw eigen dorp te kunnen realiseren.

Onze ambitie: Een gelukkig Duiven voor iedereen.

Meer informatie vindt u op de website en Facebookexterne-link-icoon van Lokaal Alternatiefexterne-link-icoon.