Fractie DOED

DOED gaat voor het op een positieve en gelijkwaardige wijze behartigen van de belangen van de inwoners van Gemeente Duiven en is gericht op samenwerking en samen bouwen. Wij willen graag het gesprek met de inwoners aangaan om te horen wat er leeft.

DOED zet zich in voor:

  • een levendig en bruisend centrum
  • het verenigingsleven en sportverenigingen
  • de dorpsraden
  • het MKB
  • meer betaalbare woningen voor jong en oud
  • voldoende groenvoorzieningen
  • ouderen

DOED: gemeente Duiven, Open, Eerlijk, Democratisch

Meer informatie vindt u op de website en Facebookexterne-link-icoon van DOEDexterne-link-icoon.