Fractie D66

Foto fractie D66

D66 draagt bij aan verbeteringen van de besluitvorming op de terreinen: gemeentefinanciën, organisatie en het sociale domein (de zorgtaken van de gemeente). D66 is constant positief kritisch ten opzichte van de coalitie. De zorgen die D66 heeft over de financiële positie van de gemeente en de kwaliteit van het gevoerde beleid brengt de fractie regelmatig naar voren.

Meer informatie vindt u op de website van D66.