traffic iconDoortrekking A15 en verbreding A12

De wegen rond Arnhem worden steeds drukker. Daarom pakken het Rijk en de provincie Gelderland deze fileproblemen aan. Dit doen ze door de A15 door te trekken en de A12 en de A15 te verbreden. De maatregelen worden uitgevoerd onder de projectnaam ViA15. Aannemer GelreGroen voert de werkzaamheden uit. De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 is ‘knooppunt De Liemers’.

Plannen A15 en A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12. Voormalig minister Schultz-van Haegen heeft in 2017 haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken.

Huidige situatie

De Raad van State heeft in een tussenuitspraak over het Tracébesluit ViA15 (A12/A15 Ressen – Oudbroeken) verzocht om een nadere onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. Deze onderbouwing heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser, verstuurd naar de Raad van State. Het tracébesluit is openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatscourant van dinsdag 14 september. 

Wijzigingen in het tracébesluit

In dit ingediende tracébesluit zijn de effecten van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden opnieuw beoordeeld en nader onderbouwd. Hiervoor is de, recent door het kabinet vastgestelde, rekenafstand van 25 km rondom emissiebronnen toegepast. Er zijn meer mitigerende maatregelen getroffen dan in het eerdere tracébesluit. Deze maatregelen voorkomen mogelijke verslechtering van de natuur in Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofuitstoot. Voor het indienen van de stukken heeft de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat eerder aan de Raad van State uitstel aangevraagd en gekregen. Naast een nadere onderbouwing van de stikstofgevolgen voor de natuur zijn er ook enkele wijzigingen opgenomen in het ontwerp ter optimalisatie. De eerdere tracébesluiten voor de ViA15 blijven van kracht voor zover ze niet door dit nieuwe besluit worden gewijzigd. 

Beroepsprocedure

Belanghebbenden kunnen van woensdag 15 september tot en met dinsdag 26 oktober 2021 beroep instellen tegen het Tracébesluit ViA15 2021 door het indienen van een beroepschrift bij de Raad van State. Het besluit en alle ondersteunende documenten staan vanaf dinsdag 14 september 2021 op www.platformparticipatie.nl/via15 en tevens op www.via15.nl. De stukken zijn van dinsdag 14 september tot en met dinsdag 26 oktober 2021 onder andere in te zien bij de gemeenten in de regio, het provinciehuis van de provincie Gelderland en het kantoor van Rijkswaterstaat in Wolfheze. 

In afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State voeren Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie GelreGroen alleen voorbereidende werkzaamheden uit, zoals archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, bodemonderzoek en afronding van het ontwerp van de weg.

Bewonersoverleg

Het project ViA15 heeft effecten op de verkeersstromen, het landschap en het milieu in- en rond Duiven. De gemeente zit dan ook structureel – samen met andere gemeenten en de Provincie – aan tafel bij ViA15. De gemeente Duiven hecht er ook waarde aan om de betrokken bewoners uit het gebied goed te informeren en waar mogelijk te betrekken. Daarom is er een bewonersoverleg opgericht, waar vertegenwoordigers van diverse bewonersgroepen aan deelnemen.

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit project? Meld u aan voor de Nieuwsbrief van ViA15 of volg de actualiteiten op de website ViA15
De gemeente informeert u ook regelmatig via de gemeentepagina Informeel, de website en de sociale mediakanalen (Facebook en Twitter).
Vragen over de werkzaamheden, klachten of schademeldingen? Alle informatie hierover vindt u op de website ViA15.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur

 

Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

 

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online