Doortrekking A15 en verbreding A12

De wegen rond Arnhem worden steeds drukker. Daarom pakken het Rijk en de provincie Gelderland deze fileproblemen aan. Dit doen ze door de A15 door te trekken en de A12 en de A15 te verbreden. De maatregelen worden uitgevoerd onder de projectnaam ViA15. Aannemer GelreGroen voert de werkzaamheden uit. De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 is ‘knooppunt De Liemers’.

Plannen A15 en A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12. Voormalig minister Schultz-van Haegen heeft in 2017 haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken.

Huidige situatie

Het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 is een stap dichterbij nu de Raad van State de stikstofberekening voor de aanleg van de A15 en verbreding A12 heeft goedgekeurd. Maar er is nog geen uitspraak over het volledige project. Het is nu wachten op een besluit over het hele project.

Bewonersoverleg

Het project ViA15 heeft effecten op de verkeersstromen, het landschap en het milieu in- en rond Duiven.  De gemeente zit dan ook structureel – samen met andere gemeenten en de Provincie – aan tafel bij ViA15. De gemeente Duiven hecht er ook waarde aan om de betrokken bewoners uit het gebied goed te informeren en waar mogelijk te betrekken. Daarom is er een bewonersoverleg opgericht, waar vertegenwoordigers van diverse bewonersgroepen aan deelnemen. 

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit project? Meld u aan voor de Nieuwsbrief van ViA15externe-link-icoon of volg de actualiteiten op de website ViA15externe-link-icoon
De gemeente informeert u ook regelmatig via de gemeentepagina Informeel, de website en de sociale mediakanalen (Facebook en X).
Vragen over de werkzaamheden, klachten of schademeldingen? Alle informatie hierover vindt u op de website ViA15.