Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Doortrekking A15 en verbreding A12

De wegen rond Arnhem worden steeds drukker. Daarom pakken het Rijk en de provincie Gelderland deze fileproblemen aan. Dit doen ze door de A15 door te trekken en de A12 en de A15 te verbreden. De maatregelen worden uitgevoerd onder de projectnaam ViA15. , aannemer GelreGroen voert de werkzaamheden uit. De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 is ‘knooppunt De Liemers’.

Plannen A15 en A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12. Voormalig minister Schultz-van Haegen heeft in 2017 haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken.

Huidige situatie

De Raad van State heeft op woensdag 20 januari een tussenuitspraak gedaan over de beroepen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15).
De Raad van State heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om de stikstofgevolgen van het Tracébesluit beter te motiveren. Daarnaast vraagt de Raad van State om een nadere onderbouwing van de verwachte voordelen van een faunapassage en een amfibietunnel. Alle andere bezwaren zijn ongegrond verklaard. Naar aanleiding van de uitspraak wordt op dit moment gewerkt aan een betere onderbouwing van de stikstofuitstoot en bekijken we wat dit betekent voor de planning van het project ViA15.

In afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State voeren Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie GelreGroen alleen voorbereidende werkzaamheden uit, zoals archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, bodemonderzoek en afronding van het ontwerp van de weg.

Bewonersoverleg

Het project ViA15 heeft effecten op de verkeersstromen, het landschap en het milieu in- en rond Duiven. De gemeente zit dan ook structureel – samen met andere gemeenten en de Provincie – aan tafel bij ViA15. De gemeente Duiven hecht er ook waarde aan om de betrokken bewoners uit het gebied goed te informeren en waar mogelijk te betrekken. Daarom is er een bewonersoverleg opgericht, waar vertegenwoordigers van diverse bewonersgroepen aan deelnemen.

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit project? Meld u aan voor de Nieuwsbrief van ViA15 of volg de actualiteiten op www.via15.nl.
De gemeente informeert u ook regelmatig via de gemeentepagina Informeel, de website en de sociale mediakanalen (Facebook en Twitter).
Vragen over de werkzaamheden, klachten of schademeldingen? Alle informatie hierover vindt u op de website ViA15.

Eerdere nieuwsberichten: