Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Deelname collectieve ziektekostenverzekering

Meer zorg, voor minder geld. Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen van niet meer dan € 6.020,00 voor een alleenstaande en € 12.040,00 voor een echtpaar? Dan betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering! Studenten zijn uitgesloten voor deelname aan deze regeling!

Goed om te weten

Wist u dat?

U recht heeft op goede zorg. Ook als u een lager inkomen heeft of een uitkering krijgt. Zeker als u door een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft. Daarom betaalt de gemeente gedeeltelijk mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. Deze zorgverzekering heet de ‘GarantVerzorgd’. Wij bieden u deze aan in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis.

Uw voordeel:

  • De gemeente Duiven betaalt mee aan uw premie.
  • U krijgt kortingen op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
  • U heeft toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp.
  • Uw volledige eigen risico wordt vergoed via de zorgverzekeraar als u
    - hoge zorgkosten heeft en het eigen risico grotendeels of geheel moet betalen
    - en kiest voor de uitgebreidere verzekering van pakket 3.
  • Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring.

GarantVerzorgd ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de zorgverzekering GarantVerzorgd is iedereen met een laag inkomen, weinig of geen vermogen en/of hoge zorgkosten uit de gemeente Duiven van harte welkom.
Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd hangt af van uw situatie en de samenstelling van uw huishouden. Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager dan 120 % van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking.

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Hiervoor verwijzen wij u naar onze “Folder minimaregeling en bijzondere bijstand 2020" op de pagina Bijzondere bijstand en minimaregelingen.

Let op! Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2018! Is uw inkomen hoger dan 120% maar lager dan 140% van de bijstandsnorm en heeft u hoge zorgkosten vanwege een chronische ziekte en/of beperking. Lees dan verder!

Is deze situatie op u van toepassing en moet u vaak het verplichte eigen risico betalen, dan geldt de collectieve verzekering van Menzis ook voor u. Kies dan wel voor het GarantVerzorgdpakket 3. Voor meer informatie, neem contact op met het Sociaal loket.

Wanneer kan ik overstappen?

U kunt nu nog niet overstappen, dit kan alleen aan het eind van het jaar.
Wel kunt u zich vanaf nu aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl of via de OverstapCoach van Menzis, telefoon 088-222 40 80. Geef aan dat het om een gemeentepolis gaat. Na aanmelding bij Menzis toetst de gemeente of u in aanmerking komt en ontvangt u hierover bericht.
Uw huidige verzekering wordt opgezegd en u bent per 1 januari erzekerd via GarantVerzorgd.

Vragen?

Heeft u een vraag over een vergoeding, neem dan contact op met Menzis Klantenservice, telefoonnummer (088) 222 40 40.

Heeft u een vraag over uw inkomen?
Neem dan contact op met het Sociaal loket via telefoon (0316) 279 111

Bent u al verzekerd bij Gezondverzekerd van Menzis, ontvangt u in november een persoonlijk bericht van Menzis over de eventuele wijzigingen en de nieuwe polis.

Extra vergoeding uit minimaregeling

Heeft u een inkomen tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm? En stapt u over op de collectieve verzekering van Menzis? Dan kunt u in aanmerking komen voor € 150 extra vergoeding per jaar. Hiermee vangt u gedeeltelijk de hogere premiekosten op van het GarantVerzorgdpakket 3.

Heeft u een inkomen van 120% van de bijstandsnorm, aantoonbaar hoge zorgkosten en pakket GarantVerzorgd 3  afgesloten? Dan kunt u in aanmerking komen voor € 300 extra vergoeding per persoon per jaar.