Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Burgemeester Huub Hieltjes

Burgemeester Huub Hieltjes

Contact

Telefoon: 06-31 99 55 79
E-mail: burgemeester@duiven.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Waterveiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Handhaving
 • Samenwerkingsagenda
 • Burgerzaken
 • Bedrijfsvoering 1Stroom
 • Inkoop
 • Jumelage
 • Nutsbedrijven
 • Dienstverlening
 • Economische zaken
 • Programma SKKG (vz)
 • Communicatie
 • Taskforce InnoFase
 • ICT
 • Privacy en informatiebescherming

Vertegenwoordigingen

 • Dagelijks bestuur 1Stroom
 • Dagelijks bestuur SDL
 • Euregio Rijn-Waal
 • GO Arnhem/Nijmegen
 • Algemeen bestuur VGGM
 • Aandeelhoudersvergadering Vitens

Nevenfuncties

 • Lid van de raad van commissarissen van Brabant Water N.V., tevens vicevoorzitter van de raad en voorzitter van de auditcommissie
 • Lid van de raad van commissarissen van N.V. Westerscheldetunnel