Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Burgemeester Huub Hieltjes

Burgemeester Huub Hieltjes

Contact

Telefoon: (0316) 279 111
E-mail: burgemeester@duiven.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Waterveiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Handhaving
 • Samenwerkingsagenda
 • Burgerzaken
 • Bedrijfsvoering 1Stroom
 • Inkoop
 • Jumelage
 • Nutsbedrijven
 • Dienstverlening
 • Economische zaken
 • Programma SKKG (vz)
 • Communicatie
 • Taskforce InnoFase
 • ICT
 • Privacy en informatiebescherming

Vertegenwoordigingen

 • Dagelijks bestuur 1Stroom (voorzitter)
 • Dagelijks bestuur SDL
 • Euregio Rijn-Waal
 • Algemeen bestuur Groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen (tevens lid bestuurlijk opgaveteam productieve regio)
 • Algemeen bestuur VGGM
 • Aandeelhoudersvergadering Vitens
 • Aandeelhoudersvergadering Alliander

Nevenfuncties

 • Lid van de raad van commissarissen van Brabant Water N.V., tevens vicevoorzitter van de raad en voorzitter van de auditcommissie (betaald; belastbare inkomsten over 2020: € 8.977)
 • Lid van de raad van commissarissen van N.V. Westerscheldetunnel (betaald; belastbare inkomsten over 2020: € 10.217)

Genoemde neveninkomsten zijn op basis van artikel 3.2.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers tot een bedrag van € 1.571,69  verrekend met de bezoldiging.