Burgemeester Huub Hieltjes

Burgemeester

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Crisiscommunicatie
 • Handhaving en APV
 • Economie
 • ICT, privacy  & informatiebescherming
 • Bestuur Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
 • Nutsbedrijven
 • Dagelijks bestuur 1Stroom
 • Dagelijks bestuur SDL
 • Algemeen bestuur GMR (lid bestuurlijk opgaveteam productieve regio)

Voormalige nevenfuncties

 • Commissaris Brabant Water N.V.  tot 1 juli 2022 (bezoldigd; belastbare inkomsten in 2021 €  9.101; belastbare inkomsten in 2022 €4.699)
 • Commissaris N.V. Westerscheldetunnel tot 1 januari 2021 (bezoldigd; belastbare inkomsten in 2021 € 10.400)

Nevenfuncties als burgemeester

 • Lid bestuurlijke adviescommissie brandweer van het Veiligheidsberaad (BAC)
 • Voorzitter van platform Nuval, dit is een platform van circa 40 gemeenten die aandeelhouder zijn in Vitens en/of Alliander
 • Lid Economic Board Regio Arnhem Nijmegen

Vertegenwoordigingen

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur 1Stroom
 • Lid algemeen bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • Lid algemeen bestuur Groene Metropool Arnhem-Nijmegen, tevens lid bestuurlijk opgaveteam productieve regio
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Samenwerking De Liemers (SDL)