Bouw IKC Remigius

Er komt een nieuw schoolgebouw voor IKC Remigius aan het Liemersplein in Duiven. Het huidige gebouw aan het Droopad 1 gaat verdwijnen.

Inhoud bestemmingsplan IKC Remigius

Het bestemmingsplan gaat over de verplaatsing van IKC Remigius naar de locatie grenzend aan de oostzijde van het Liemersplein. Voor de huidige locatie van IKC Remigius (besluit gemeenteraad 20 juli 2021) en de locatie achter het gemeentehuis (het huidige bestemmingsplan Vitaal centrum) geldt dat deze locaties in de toekomst gebruikt worden voor woningbouw. De functie van het Liemersplein als parkeervoorziening en tevens evenemententerrein blijft in de toekomstige situatie behouden.

Bestemmingsplan bouw school in werking

Er loopt momenteel nog een procedure bij de Raad van State. De voorlopige voorziening is door de Raad van State al wel afgewezen. Dit betekent dat het bestemmingsplan voor de bouw van het nieuwe IKC Remigius in werking is getreden. De omgevingsvergunning voor het nieuwe schoolgebouw is inmiddels verleend door de gemeente en onherroepelijk.
Op dit moment is Waterschap Rijn en IJssel bezig met het verleggen van de persleiding. Daarna kunnen de voorbereidingen starten voor de bouw van de nieuwe school. De verwachting is dat het nieuwe  gebouw in het voorjaar van 2025 klaar is. Er worden ook maatregelen getroffen aan het gebouw van de huidige Remigiusschool (Droopad 1). Denk hierbij aan renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het schoolgebouw en de inzet van tijdelijke huisvesting vanwege de groei van het aantal leerlingen.

Openbare ruimte rond IKC Remigius

Het participatietraject voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe IKC Remigius ligt tijdelijk stil door de procedure bij de Raad van State. Onder de inrichting van de openbare ruimte valt bijvoorbeeld de inrichting van het speeltuintje, de aanpassing van het fietspad en de aansluiting met het Patersbosje.

Informatie over bouw nieuwe IKC Remigius

Aan- en afvoer bouwverkeer

De gemeente Duiven zorgt voor een goede en veilige afwikkeling van al het bouwverkeer. Al het bouwverkeer loopt via de voorzijde van het nieuwe gebouw. De aan- en afvoerroutes zullen duidelijk worden aangegeven. Vooral tijdens de ruwbouw zal er ook met zwaar materiaal worden gereden. Mochten we meer overlast verwachten dan bij het normale bouwverkeer, dan zullen we de omwonenden daar over extra informeren. De aan- en afvoer is geregeld vanaf de Vergertlaan – Kastanjelaan – Liemersplein en terug.

Plaatsen van nieuw hekwerk

Na de werkzaamheden aan de persleiding door het waterschap wordt er vanaf 8-11-2023 gewerkt door WAM&VanDuren Bouw aan het bouwrijp maken van het bouwterrein. Het door het waterschap geplaatste hekwerk zal gedeeltelijk vervangen worden door een hekwerk van het bouwterrein. Na deze aanpassingen aan het hekwerk zal de parkeerplaats aan de Wilgenlaan weer bereikbaar zijn. Ook zal de korte doorsteek vanuit de Wilgenlaan naar het centrum weer begaanbaar zijn.

Tijdens de bouwwerkzaamheden zal een deel van de speeltuin voorlopig niet beschikbaar zijn. Er is hier gegraven en de grond is te nat. Dit is niet veilig voor gebruikers van de speeltuin. Het fiets- en voetpad tussen de Wilgenlaan en het Patersbosje (dus naast de speeltuin) is gedurende de gehele bouwperiode niet toegankelijk. De reden hiervoor is de benodigde werkruimte en het garanderen van de veiligheid voor de weggebruikers.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over de nieuwbouw van IKC Remigius? Neem dan contact op met het team Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling. Bereikbaar via telefoonnummer (0316) 279 111.