BOSS (Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen)

Er zijn verschillende mogelijkheden voor bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de gemeente Duiven. Hieronder leest u in het kort welke mogelijkheden er zijn en waar extra informatie te vinden is.

Bewegen

Het is goed om elke dag te bewegen. Het geeft een fit, energiek en gezond gevoel. De meeste mensen doen dit al zonder erbij na te denken. Door bijvoorbeeld op de fiets naar het werk of naar school te gaan.
In de gemeente Duiven zijn veel mogelijkheden om te bewegen. Er zijn goed onderhouden wandel- en fietspaden en inspirerende wandelroutes.

Voor vragen rondom het thema bewegen kunt u terecht bij BOSS via het mailadres: BOSS@duiven.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met het KlantContactCentrum: (0316) 279 111.

Ontmoeten

Elk mens heeft behoefte aan ontmoeting. Erbij horen, onderdeel zijn van een groep of een praatje maken geeft voldoening. Meer informatie over bijvoorbeeld buurtverenigingen en dorpshuizen vindt u in de digitale gemeentegids.

Sporten

De gemeente Duiven kent een groot en kwalitatief goed sportaanbod. Dit aanbod bestaat uit sportverenigingen en commerciële aanbieders.

Heeft u interesse om te gaan sporten of een keer te gaan kijken? In de digitale gemeentegids vindt u de informatie over sportverenigingen en accommodaties.

Aangepast sporten

Uniek Sporten is hét sportloket op het gebied van aangepast sporten in de Wmo-regio Arnhem. De gemeente Duiven wil als onderdeel van Uniek Sporten iedereen met een beperking in de Wmo-regio Arnhem aan het bewegen krijgen. Ook helpen we bij vragen over financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken van een maatje. Aan de andere kant begeleiden en ondersteunen we sportaanbieders die een aangepast sportaanbod hebben of hiermee willen starten.
Het doel hierbij is om iedereen met een beperking aan het bewegen te krijgen. Een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen!

Contact Uniek Sporten:

Spelen

Buiten spelen is gezond voor kinderen. Door buiten te spelen krijgen kinderen beweging. Dit zorgt voor een betere manier van bewegen, ontwikkeling van sociale vaardigheden en prikkelt de fantasie. De gemeente Duiven kent veel speelterreinen. In iedere wijk is een speelterrein aanwezig. Op de buitenspeelkaartexterne-link-icoon zijn alle speelplekken in de gemeente te zien. Op de buitenspeelkaart kunt u ook een beoordeling van de speelplek plaatsen.

Speeltuinen, wij gaan hierover graag met u in gesprek!

De gemeente Duiven wil graag dat kinderen zo veel mogelijk buiten spelen en stimuleert de ontwikkeling van (natuurlijke) speelplekken. Elke buurt is anders en we gaan er vanuit dat inwoners zelf het beste weten waar kinderen behoefte aan hebben als het gaat om spelen. We gaan daarom graag met u, de bewoners rondom de speellocatie, in gesprek om de mogelijkheden met elkaar te bespreken. De gemeente Duiven vindt Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS) namelijk erg belangrijk. Dit gesprek kan bijvoorbeeld gaan over het plaatsen van een ander soort speeltoestel met meer uitdaging, vervanging van speeltoestellen, maar misschien zijn er wel hele andere ideeën. Binnen de gemeente Duiven werken wij graag vanuit de kracht van de inwoners.

Voorwaarden

Wat wel belangrijk is, is dat er gekeken wordt of de hele buurt het ook eens is met jullie initiatief en dat er gezamenlijk gekeken wordt naar de invulling hiervan. Het is ook de bedoeling dat we met elkaar afspraken maken over wie er uit de buurt betrokken wil zijn en mee kan helpen bij het maken van een plan, de uitvoering hiervan en wie er mee kan kijken of het plan financieel haalbaar is.

Uw speelplek rookvrij maken

De gemeente Duiven heeft het mogelijk gemaakt om openbare speeltuinen rookvrij te maken. Roken is ongezond. Als kinderen weinig tot niet in aanraking komen met roken is er minder verleiding om later te gaan roken. Inwoners en gebruikers worden uitgenodigd om zelf initiatief te nemen en inwoners uit de buurt mee te krijgen om de speeltuinen rookvrij te maken.

Heeft u interesse om hierin mee te denken en actief een bijdrage te leveren of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar boss@duiven.nl of bel naar (0316) 279 111.