BOSS-akkoord

Op maandag 9 maart 2020 is voor de komende 3 jaar door de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven een lokaal sportakkoord ondertekend: het BOSS-akkoord.

BOSS-akkoord, wat is dit precies?

Het BOSS-akkoord komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en bouwt verder aan de gezamenlijke BOSS-visie en droom: iedere inwoner van de gemeente Duiven met plezier laten Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen.

Het BOSS-akkoord heeft 4 verschillende thema’s:

  • Inclusief sporten;
  • Duurzame sportomgeving;
  • Vitale sportaanbieders;
  • Vaardig in bewegen.

De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor de gemeente Duiven is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Samenwerking met andere partners wordt gestimuleerd door het uitzetten van concrete plannen waar subsidies voor te krijgen zijn. Door verschillende expertises samen te brengen gaan we ervan uit dat we tot vernieuwende ideeën en oplossingen komen.  

Stuurgroep leden

Er is binnen de gemeente Duiven een stuurgroep samengesteld van mensen die vaak bij elkaar komen om te praten over de ambities die zijn opgesteld in het BOSS-akkoord en de voortgang hiervan. De stuurgroep bestaat uit een maatschappelijk breed team, waarbij de gemeente ondersteunt en adviseert.

Wij dagen jullie uit!

We willen iedereen uitdagen om het BOSS-akkoord door te nemen en te reageren op de ambitie(s) waar we gezamenlijk mee aan de slag gaan. Hoe werkt dit? Stuur jullie aanvraag naar de stuurgroep en zij gaan samen kijken welke initiatieven vanuit het BOSS-akkoord budget gefinancierd kunnen worden.

Toekenning op basis van 6 criteria

  • Uitvoering van het plan sluit aan bij één of meerdere thema’s en ideeën uit het akkoord.
  • Het plan wordt in samenwerking met andere organisaties (partners) uitgevoerd.
  • De aanvraag gaat gepaard met een plan waarin doelstelling, doelgroep, aanpak, thema sportakkoord en financiën van het plan zijn beschreven. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld.
  • Het idee komt zonder een financiële ondersteuning niet tot stand. Tegelijkertijd blijft het initiatief bestaan, ook als de financiële bijdrage ophoudt (borging).
  • De kosten zijn in verhouding tot het verwachte resultaat.
  • Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 euro per plan. 

Meer weten over BOSS?

Wil je meer weten over BOSS, het BOSS-akkoord of het aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact op met Thomas Demont, lid van de BOSS stuurgroep en Combinatiefunctionaris Sport bij de gemeente Duiven. 

E-mail: thomas.demont@1stroom.nl

“Samenwerken” aan de BOSS-visie en droom: iedere inwoner van de gemeente Duiven met plezier laten Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen.