Bloesemgaarde/Kerkakkers 29

Met ontwikkelaar Lithos en de Dorpsraad Groessen wordt momenteel een planstudie uitgevoerd naar de ontwikkeling van deze locatie voor woningbouw. In deze studie is ook de locatie Kerkakkers 29 opgenomen.

Stand van zaken

Bloesemgaarde

Het plan is om op de locatie Bloesemgaarde veertig woningen te bouwen. Woningen die geschikt zijn voor een- of twee persoonshuishoudens en kleine gezinnen. Woningen in de categorieën sociale huur, middeldure huur, betaalbare koop en een aantal woningen in het duurdere segment. 

Kerkakkers 29

Het plan voor de locatie Kerkakkers 29 is om hier zeven woningen te bouwen in het duurdere segment. Momenteel heeft de ontwikkelaar geen overeenstemming kunnen bereiken over de aankoop van Kerkakkers 29. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt zal deze locatie niet verder betrokken worden in de plannen.

Communicatie- en participatietraject

Op woensdag 12 juli 2023 zijn tijdens een inloopbijeenkomst in Groessenexterne-link-icoon de schetsplannen voor het plan Bloesemgaarde gepresenteerd. Ruim 400 geïnteresseerden en omwonenden gingen op basis van deze eerste schetsplannen in gesprek over de wensen en ideeën voor de toekomstige invulling van het kassencomplex aan de Tempelstraat/Kerkakkers.

De plannen worden momenteel in samenwerking met de Dorpsraad Groessen en de klankbordgroep verder uitgewerkt. De planning is om voor de zomer van 2024 een inloopbijeenkomst te plannen.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over de toekomstige woningbouwplannen? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum: (0316) 279 111.