Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen.