youth-assistance iconAdressen en register kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan meldt u zich aan bij het Landelijk Register Kinderopvang. Meld het ook als er iets verandert in uw registratie.

Adressen kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Deze voorzieningen worden pas in dit register opgenomen na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.

Als u naast uw baan voor uw kinderen zorgt, kunt u bij de Belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor kinderopvang. In bepaalde situaties kunt u bij de gemeente een extra bijdrage aanvragen.

Om voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang in aanmerking te kunnen komen, is het van belang dat de kinderopvangorganisatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Register kinderopvang

Aanmelden of wijziging doorgeven

U regelt het via de gemeente met 1 van de formulieren van de Rijksoverheid:

 • Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Aanvraagformulier registratie gastouderbureau
 • Aanvraagformulier registratie gastouderopvang
 • Aanvraagformulier registratie peuterspeelzaal
 • Wijzigingsformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderbureau
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderopvang
 • Wijzigingsformulier registratie peuterspeelzaal

Stuur het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier met de bijlagen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6900 AA Duiven

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteiten geformuleerd over veiligheid en gezondheid. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op kwaliteit. De GGD Regio Gelderland-Midden controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Maatregelen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen: u krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvang.

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

 • het inspectierapport van de GGD
 • de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)
 • het gemeentelijk handhavingsbeleid

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online

Wij zijn bereikbaar via