Adresonderzoek

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven, maar er niet woont? Ontvangt u post van iemand die niet op uw adres woont? Of denkt u dat op een adres meer personen verblijven dan staan ingeschreven? U kunt dan bij de gemeente een verzoek indienen om een adresonderzoek uit te voeren.

Goed om te weten

Adresonderzoek aanvragen

U kunt het adresonderzoek online aanvragen. De gemeente zoekt dan uit waar deze persoon is gebleven en past de basisregistratie personen (BRP) aan. Het onderzoek duurt tussen de 10 en 12 weken. In sommige gevallen kan het langer duren.

In het kort

Tijdens een adresonderzoek controleren we of de persoon nog steeds woont op het adres waar hij of zij mee ingeschreven staat. Dit kan telefonisch, per e-mail, per aangetekend post en/of via een huisbezoek zijn.

Als we de persoon hebben bereikt, vragen we om alsnog de verhuizing door te geven. Of om informatie op te sturen waaruit blijkt dat uw inschrijving op het adres wel klopt.

Als de persoon geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente de inschrijving in de BRP. Als iemand niet goed staat ingeschreven, kan er door de gemeente een boete worden opgelegd.

Het starten van een adresonderzoek is gratis.