Aangifte geboorte levenloos kind

Als uw kind levenloos geboren is kunt u dit laten registreren. Ook wanneer het gaat om een zwangerschap korter dan 24 weken.

Goed om te weten

Zwangerschap vanaf 24 weken

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, valt uw kind onder de Wet op de Lijkbezorging en moet u aangifte doen. U doet de aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. Zowel de vader als de moeder mag aangifte doen. Maar ook anderen die weten van het overlijden. Daarnaast mogen ook medewerkers van het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen.

Zwangerschap korter dan 24 weken

Als de zwangerschap korter dan 24 weken heeft geduurd en de baby levenloos geboren wordt, is de Wet op de Lijkbezorging niet van toepassing. Er zijn dus ook geen regels. Dit betekent dat ouders zelf kunnen kiezen of ze hun baby willen laten registreren, en of zij de baby willen begraven of cremeren. Ondanks dat de wet geen kinderen erkent die levenloos geboren worden vanaf 16 weken tot 24 weken zwangerschap, is de ambtenaar van de burgerlijke stand verplicht een 'akte van een levenloos geboren kind' af te geven wanneer de nabestaanden dat verlangen.

Registratie mag dus wel, het hoeft niet. Steeds vaker geven ouders hun baby aan. Het erkennen van een baby die de zwangerschap niet langer dan 24 weken heeft volbracht, kan een grote betekenis hebben voor de ouders. De baby wordt opgenomen in het overlijdensregister (en eventueel in het trouwboekje) en de 'akte van een levenloos geboren kind' wordt afgegeven. Ook besluiten ouders vaker de baby te begraven of cremeren. De burgemeester kan toestemming tot begraven of cremeren afgeven, maar nodig is dit niet. De beheerder van de begraafplaats of het crematorium heeft wel een verklaring van een arts nodig waaruit blijkt dat de overleden baby geboren is vóór 24 weken zwangerschapsduur.

Kan ik nog aangifte doen als mijn kind lang geleden levenloos geboren is?

Ja, dat kan. Als u aangifte doet wordt uw kind in het overlijdensregister van de gemeente opgenomen.

Wilt u het kind ook nog registreren in de BRP?

Ouders die dat wensen, kunnen vanaf 4 februari 2019 hun levenloos geboren kind registrerenexterne-link-icoon in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie. De duur van de zwangerschap is hierbij van ondergeschikt belang.

Meenemen

Bij de aangifte van het levenloos geboren kind neemt u mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet.
  • Verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts.

Afspraak maken

U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Maak hiervoor eerst online een afspraak.