Wethouder Johannes Goossen (CDA)

Wethouder Johannes Goossen

Contact

Adres: Heggewikke 20, 6922GH Duiven
Telefoon: (0316) 279 111
E-mail: j.goossen@duiven.nl

Portefeuille

 • Welzijn (waaronder ontmoetingsfuncties, ouderenbeleid, positief jeugdbeleid, vrijwilligerswerk)
 • Transformatieagenda
 • Overheidsparticipatie/
 • Actief burgerschap
 • BOSS / OpenClub
 • Programma Wonen inclusief locatie-ontwikkeling
 • Burgerbegroting
 • Financiën

Vertegenwoordigingen

 • Algemeen bestuur 1Stroom
 • Algemeen bestuur SDL
 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur MGR sociaal domein
 • Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Streekarchivariaat

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Lions Club Duiven