Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Werkzaamheden Kandiaplas

12 augustus 2020

Bodemonderzoek Kandiaplas

Aannemerscombinatie GelreGroen start in opdracht van Rijkswaterstaat maandag 31 augustus 2020 met onderzoeken op de Kandiaplas.

De bodemonderzoeken zijn ter voorbereiding op de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 (ViA15). De onderzoeken geven GelreGroen waardevolle informatie om de constructie van de brug over het Pannerdensch Kanaal tot in detail uit te werken. 

Uitvoering

Voor de bodemonderzoeken op het water wordt een ponton ingezet. Deze is voorzien van een sondeerstelling.

Werkdagen

De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur. We verwachten dat de werkzaamheden duren tot en met vrijdag 30 oktober 2020. 

Natura2000-gebied

De Kandiaplas ligt in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Aannemer GelreGroen zorgt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met aandacht en zorg voor de aanwezige dieren en planten in het gebied. Daar waar nodig worden beschermende maatregelen genomen zoals het plaatsen van amfibieschermen rondom het werkterrein. De schermen voorkomen dat amfibieën onder de rijplaten kruipen. Ook wordt alleen gewerkt op de zogenaamde kale plekken zoals onder andere (wandel)paden. Hierdoor worden broedende vogels niet verstoord of nesten vernield. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering of planning van de werkzaamheden? Dan kunt u een mail sturen aan: contact@gelregroen.nl
Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur). Of kijk op de projectpagina: www.via15.nl.