Wat vindt u belangrijk in een nieuwe burgemeester?

Uitkomst enquête Wat vindt u belangrijk in een nieuwe burgemeester?

Eind juni heeft er op de gemeentelijke website en in de Duiven Post een enquête gestaan waar inwoners aan konden geven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester. Ruim 175 mensen hebben de moeite genomen om deze enquête in te vullen. Hartelijk dank daarvoor! De werkgroep Profielschets heeft gebruik gemaakt van de uitkomsten bij het opstellen van de vacaturetekst.

Op de vraag aan welke taak de nieuwe burgemeester de meeste aandacht moet geven gaf 50% van de mensen die gereageerd hebben aan dat de nieuwe burgemeester als een burgervader midden in de samenleving moet staan. In de profielschets is dan ook aangegeven dat wij zoeken naar een burgemeester die oog heeft voor mensen en gemeenschap. Die betrokken is, niet alleen bij festiviteiten maar ook bij calamiteiten.

De uitkomst van de vraag naar de persoonlijke stijl en vaardigheden van de nieuwe burgemeester staat in onderstaande grafiek. Bij elk antwoord staat hoe vaak dit antwoord gegeven is.

De uitkomst op de vraag naar de persoonlijke stijl en vaardigheden van de nieuwe burgemeester weergegeven in een grafiek

Het antwoord ‘heeft een luisterend oor en heeft oog voor wat er bij de inwoners leeft’ is met 139x het meest gegeven antwoord. Gevolgd door ‘durft besluiten te nemen’ (100x) en ‘is gericht op de toekomst van de gemeente Duiven’ (96x).

De derde vraag was naar eigenschappen waar de nieuwe burgemeester over moet beschikken. We hebben gevraagd de volgende zin aan te vullen: Ik vind het belangrijk dat de nieuwe burgemeester van Duiven in elk geval beschikt over de volgende eigenschap... De volgende eigenschappen werden genoemd: mensenmens, ervaren, charisma, betrouwbaar, toekomstgericht, eerlijk, authentiek, communicatief, verantwoordelijk, sociaal, toegankelijk, daadkrachtig, onafhankelijk, betrokken, leider, verbinder, humor, openhartig, Duiven gericht, out of the box, milieubewust, luisteren, pragmatisch en enthousiast. Van de genoemde eigenschappen hebben we een woordwolk gemaakt. Die woordwolk hebben we opgenomen in de profielschets.

 

Woordwolk van eigenschappen die de mensen belangrijk vinden waar de nieuwe burgemeester over beschikt

Tot slot hebben we gevraagd om de nieuwe burgemeester een tip mee te geven. Een greep uit de gegeven tips:

 • Blijf dicht bij jezelf
 • Een gemeente met veel tradities, denk daar aan
 • Wees open en vooral eerlijk naar de bevolking
 • Wees transparant
 • Straal onafhankelijkheid, zelfverzekerdheid en vertrouwen uit
 • Wees zichtbaar
 • Praat met de bewoners
 • Oog voor zelfstandigheid van Duiven
 • Sta dicht bij de mensen en wees toegankelijk
 • Durf verder te denken
 • Hou van de gemeente Duiven
 • Denk in kansen, niet in bedreigingen
 • Fiets regelmatig door de gemeente Duiven en maak een praatje met Jan en Alleman
 • Wees integer
 • Laat gezond verstand zegevieren
 • Duiven is onderdeel van de Liemers en moet daarin krachten bundelen. Niet afzetten tegen andere gemeenten
 • Wees mens onder de mensen
 • Veel plezier hebben in deze functie!