Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en voert drie belangrijke taken uit. De gemeenteraad:

  • bepaalt de hoofdlijnen van het beleid
  • controleert het college van B&W
  • vertegenwoordigt de inwoners van Duiven

Raadsleden treden op namens de inwoners. En besluiten - bijvoorbeeld via de begroting - hoeveel geld waaraan wordt besteed. Bekijk daarvoor onder andere de Programmabegroting of de Jaarverantwoording. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten. Kijk daarvoor onder andere op Wetten en regels gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. De raad geeft over veel onderwerpen kaders mee aan het college van B&W. Vervolgens controleert de raad of het college zich aan de afspraken heeft gehouden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert meerdere keren per jaar. Het kan gaan om voorbereidende vergaderingen (Ronde Tafels en Debattafels) of om besluitvormende bijeenkomsten (tijdens de raadsvergadering). Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis en in principe openbaar. Op de Vergaderkalender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

Indien u vanwege een functiebeperking de vergadering niet zonder ondertiteling kunt volgen, dan kunt u een verslag van de vergadering opvragen bij de griffie. Dit doet u door een mail te sturen naar: griffie@duiven.nl.
Vermeld bij uw aanvraag om welke vergadering het gaat.

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de Raadsgriffie terecht.