Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en voert drie belangrijke taken uit. De gemeenteraad:

  • bepaalt de hoofdlijnen van het beleid
  • controleert het college van B&W
  • vertegenwoordigt de inwoners van Duiven

Raadsleden treden op namens de inwoners. En besluiten - bijvoorbeeld via de begroting - hoeveel geld waaraan wordt besteed. Bekijk daarvoor onder andere de Programmabegroting of de Jaarverantwoording. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten. Kijk daarvoor onder andere op Wetten en regels gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. De raad geeft over veel onderwerpen kaders mee aan het college van B&W. Vervolgens controleert de raad of het college zich aan de afspraken heeft gehouden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert meerdere keren per jaar. Het kan gaan om voorbereidende vergaderingen (Ronde Tafels en Debattafels) of om besluitvormende bijeenkomsten (tijdens de raadsvergadering). Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis en in principe openbaar. Op de Vergaderkalender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de Raadsgriffie terecht.