Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Palliatieve Terminale Zorg

Het is dankbaar werk: vrijwilliger zijn voor de VPTZ. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zijn er voor mensen in hun laatste levensfase en voor diegenen die hen omringen: de mantelzorgers. De vrijwilligers zorgen voor de ondersteuning in praktische zaken en een luisterend oor voor wie dat nodig heeft.

Al onze vrijwilligers worden door ons geselecteerd en volgen een cursus. De vrijwilligers zijn vaak mensen die zelf een verlies hebben meegemaakt en levenservaring hebben opgedaan. Ze komen dus “beslagen ten ijs”.

Het is bijzonder om als vrijwilliger deel uit te maken van de laatste levensfase van een ernstige zieke. “Het is niet niks als mensen je in deze periode in hun huis laten. Je komt binnen in een kwetsbare situatie en het is mooi als je een bijdrage kunt leveren aan de zorg“.

Let wel, de vrijwilligers van de VPTZ zijn geen professionele verpleegkundigen of verzorgenden. Ze geven praktische hulp. “Er zijn“ dat is het belangrijkste. We kunnen de patiënt helpen met kleine dingetjes, bijvoorbeeld met de toiletgang, ondersteunen bij het drinken en voeding en dergelijke. De mantelzorger kan dan bijvoorbeeld rustig de boodschappen doen of naar zijn biljartclubje blijven gaan. Het is voor die mensen belangrijk dat ze er af en toe uit zijn en hun netwerk kunnen onderhouden, zodat ze dat na het overlijden van hun dierbare weer kunnen oppakken.

Hoe vaak en hoe lang de vrijwilligers in actie komen is uiterst variabel, van enkele dagen tot soms een half jaar. Zieken willen liever thuis sterven, in hun eigen omgeving, maar dat legt een behoorlijke claim op hun naasten. Je maakt een proces mee, waarvan je weet dat het eindigt in een afscheid. Dat is soms moeilijk, maar het geeft vooral voldoening te weten dat je een nuttige bijdrage hebt geleverd.

Een bijzondere vrijwilligersorganisatie, met bijzondere vrijwilligers is uniek en verdient de hoofdprijs!