In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden in elk geval tot 1 september 2020 aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Voorjaarsnota: tijd voor keuzes

26 juni 2019
Wat gaat gemeente Duiven het komende jaar allemaal doen? In de Voorjaarsnota maakt de gemeente belangrijke keuzes over hoe en waaraan het geld wordt uitgegeven.

In de special leest u waar de burgemeester en wethouders zich het komende jaar voor inzetten en wat u als inwoners daar van gaat merken.  Op 2 juli 2019 beslist de gemeenteraad over de Voorjaarsnota.

Zorg om Jeugdzorg

De gemeente Duiven is meer geld kwijt aan Jeugdzorg dan wat de gemeente daarvoor van het rijk krijgt: dat legt zoals bij veel Nederlandse gemeenten een groot beslag op de financiën. Maar we vinden Jeugdzorg belangrijk en kunnen daar niet zomaar op bezuinigen. Er is dit jaar dus sprake van een flink tekort op de begroting. Dat komt overigens niet alleen door de kosten voor Jeugdzorg. Omdat een gemeente geen tekorten mag hebben, zijn we dus hard bezig om te zorgen dat we weer een sluitende begroting hebben. Vanaf 2023 moet dit lukken.

De gemeente zoekt naar middelen om verder aan klimaat en woningbouw te kunnen werken. We gaan daarom aankloppen in Den Haag voor extra geld. We hebben de organisatie aan het werk gezet om bezuinigingen op andere posten te zoeken. Uiterste noodmaatregel is het verhogen van de OZB, maar dat proberen we te voorkomen. Ook de ambtelijke fusie met Westervoort in 1Stroom bespaart kosten. Daarnaast bekijken we of alle leges wel kostendekkend zijn. Veel maatregelen dus, maar we hebben ook veel plannen.

Daar leest u alles over in deze special. Alle collegeleden lichten wat onderwerpen toe uit de voorjaarsnota die binnen hun takenpakket (portefeuille) vallen.