Vertrouwenscommissie

Deze commissie gaat de gesprekken voeren met de kandidaten. Om de privacy van de kandidaten te beschermen is het werk van deze commissie geheim. Dat houdt in dat degene die in de Vertrouwenscommissie zitten niets mogen vertellen over het werk dat zij doen. Deze geheimhouding is bedoeld om te voorkomen dat bekend wordt wie er allemaal gesolliciteerd hebben.

De commissie doet verslag aan de gemeenteraad tijdens een besloten raadsvergadering. Een besloten raadsvergadering houdt in dat alleen raadsleden en de griffier aanwezig mogen zijn. Wat er besproken wordt tijdens de vergadering blijft geheim. In die raadsvergadering kiest de gemeenteraad tussen twee kandidaten. De naam van de kandidaat die gekozen wordt, wordt bekend gemaakt. Die kandidaat wordt door de gemeenteraad voorgedragen om benoemd te worden tot burgemeester.

De vertrouwenscommissie wordt benoemd in dezelfde raadsvergadering op 17 september 2019 waarin ook de profielschets wordt vastgesteld.