Landschap met water en bomen

Versnelde woonruimte voor starters, spoedzoekers en statushouders

01 december 2022
Nieuws

De gemeente Duiven wil de woningnood onder starters, spoedzoekers en statushouders met flexwoningen versneld terugdringen. Daarnaast wordt de haalbaarheid van een kleinschaliger asielopvang onderzocht. Dat zijn de voornaamste conclusies uit het besluit dat het college van Burgemeester en Wethouders onlangs heeft genomen.

Onderzoek AZC+

De afgelopen maanden is onderzocht of en hoe circa 200 asielzoekers en circa 100 spoedzoekers gecombineerd konden worden gehuisvest (AZC+). De resultaten van dat onderzoek vormden aanleiding voor het college een nieuwe koers in te zetten. Dit betekent dat het college niet verder gaat met het kiezen van een locatie voor een AZC+. Het college wil aan de slag met flexwoningen en kijkt daarnaast of kleinschaliger asielopvang mogelijk is. Met deze koers wordt zowel perspectief aan lokale woningzoekenden geboden als bijgedragen aan de doorstroming in de landelijke asielketen. 

Thema-avond

De onderzoeksresultaten en koerswijziging zijn op de thema-avond van 15 november met de gemeenteraad, inwoners, kerken, COA en Vivare gedeeld. Wethouder Dominique van Dam: “We hebben zo goed mogelijk geluisterd naar de reacties uit zowel de samenleving als de raad op de voorgenomen koers. Ieder heeft een eigen perspectief, maar we voelen wel breed draagvlak om door te pakken. Vandaar dat het college heeft besloten voor deze aanpak te kiezen.”

Voortvarend aan de slag

Het college maakt vaart bij de uitvoering van de plannen. Wethouder Dominique van Dam: “Over de flexwoningen zijn we al in gesprek met Vivare. Ook worden de flexwoningen in de uitvoeringsagenda Woningbouw opgenomen. Aanvullend op de bestaande woningbouw, biedt dit een kans versneld woonruimte te realiseren. Ook gaan we binnenkort met het COA in gesprek over de mogelijkheden van kleinschaliger asielopvang.” Nog in het eerste kwartaal van 2023 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stappen die het college zet om invulling te geven aan de realisatie van flexwoningen en een kleinschaliger asielopvang.
 

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online

Wij zijn bereikbaar via