Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Verandering afvalinzameling 2022

Goed om te weten

Beter scheiden

In de container voor restafval zit nog veel groente-, fruit- tuinafval en etensresten (GFT). Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken (PMD) in de container. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Door zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen te scheiden, hoeven we minder restafval te verbranden. Hiermee beperken we niet alleen de stijging van de verbrandingskosten, we zorgen zo ook beter voor het milieu.

Samen met inwoners

De gemeente nodigde inwoners uit om mee te denken. Want alleen samen komen we tot minder afval. Dat hebben we in het najaar van 2019 gedaan door:

 • Een enquête.
 • Inspiratiesessie met inwoners, Thema: ‘hoe komen we tot minder (rest-)afval’.
 • Groen(e)markt. Met informatie en inspiratie over duurzaamheid, energiebesparing en minder afval.
 • Overleg met een klankbordgroep.

Minder vaak restafval

Vanaf januari 2022 halen we het restafval 1 keer per 4 weken op. Als iedereen het afval goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten nu ook al de container 1 keer per vier weken of zelfs minder vaak aan de straat. We weten dus dat het kan!

Andere gemeenten gingen ons al voor met het minder vaak ophalen van het restafval. Hierdoor zien we dat het goed te doen is. We hebben dus alle vertrouwen dat we dit ook in de gemeente Duiven voor elkaar krijgen.

Tarieven

Vanaf januari 2022 veranderen de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief en een tarief per keer dat u de container voor restafval laat legen. Zo heeft u zelf invloed op het totaalbedrag dat u betaalt. Door het afval goed te scheiden, blijft er nog maar weinig restafval over. Hoe minder vaak u de container aan de straat zet, hoe minder u betaalt.

Voorgestelde tarieven afvalstoffenheffing per 2022
Maat container restafval Vast bedrag per jaar Bedrag per aanbieding
140 liter container restafval €179 €5,00
240 liter container restafval €179 €8,90
Storting in ondergrondse container €179 €1,40
Tarieven 2021
Maat container restafval Vast bedrag per jaar Bedrag per aanbieding
140 liter container restafval €190 €3,34
240 liter container restafval €190 €5,75
Storting in ondergrondse container €190 €1,14

De gemeenteraad stelt aan het einde van het jaar de tarieven voor de afvalstoffenheffing definitief vast.

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan verandert er voor u niets aan de inzameling. Wel kunt u vanaf begin 2022 het afval beter scheiden. Bij appartementencomplexen plaatsen we een verzamelcontainer voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten.

Luiers en incontinentiemateriaal

Babyluiers of incontinentiemateriaal kunt u gratis inleveren op het afvalaanbiedstation. Dit kan alleen tijdens de openingstijden van het afvalaanbiedstation. Andere locaties waar u de luiers of incontinentiemateriaal in kunt leveren zijn:

 • Parkeerterrein bij Pepeloentje (Dorpstraat 54C Groessen)
 • Huis van Droo (Fuutstraat 50)
 • Basisschool Het Veer (Rottumstraat 85) 

Deze locaties zijn altijd bereikbaar.

Voor het inleveren van babyluiers en incontinentiemateriaal gebruikt u de speciale luierzakken. Deze speciale zakken kunt u afhalen bij het gemeentehuis en het afvalbrengstation.

Medisch afval

Voor inwoners met medisch afval komt een speciale regeling. Op dit moment kunnen inwoners met een medische verklaring al via de website gratis ruilen naar een grotere container.

AfvalWijzer app

In de toekomst krijgt u steeds meer informatie via de AfvalWijzer app. Gebruikt u de app nog niet? Download de AfvalWijzer app in de App-store of Playstore.

Meer informatie

Heeft u nog een vraag? Stuur dan een e-mail naar afval@duiven.nl of bel met het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer: (0316) 279 111.

Veelgestelde vragen

Wat verandert er precies?

Vanaf januari 2022 gaan we de container voor restafval 1 keer per 4 weken ophalen.

Waarom verandert de inzameling?

In de gemeente Duiven hebben we als doel om naar een circulaire economie te gaan: dit betekent zo min mogelijk verspilling en zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. In 2022 zetten we een volgende stap om dichter bij dit doel te komen. Zo veel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken en steeds minder afval verbranden. Door het afval goed te scheiden, blijft er nog maar weinig restafval over. De meeste inwoners bieden het afval nu al 1 keer per 4 weken aan. Met het verlagen van de inzamelfrequentie stimuleren we alle inwoners om het afval zo goed mogelijk te scheiden.

Welke stappen heeft de gemeente gezet om tot deze verandering te komen?

De gemeente nodigde inwoners uit om mee te denken. Want alleen samen komen we tot minder afval. Dat hebben we in het najaar van 2019 gedaan door:

 • Een enquête.
 • Inspiratiesessie met inwoners, Thema: ‘hoe komen we tot minder (rest-)afval’.
 • Groen(e)markt. Met informatie en inspiratie over duurzaamheid, energiebesparing en minder afval.
 • Overleg met een klankbordgroep.

Dat gaf waardevolle informatie voor het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente Duiven. Het Grondstoffenplan Samen minder Afval met de maatregelen voor minder afval uit huishoudens is vastgesteld tijdens de raadsavond op 20 april 2021. Het doel voor 2025 is om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen naar maximaal 90 kg restafval per inwoner per jaar. In 2019 en 2020 was dit nog 122 kg en 134 kg restafval.

1 keer per 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast blijkt dat de meeste huishoudens de restafvalcontainer nu gemiddeld 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen verandering. Voor tips over het verminderen van afval kunt u kijken op www.duiven.nl/afval-scheiden,  de AfvalWijzer app of mailen naar afval@duiven.nl.

Een keer per 4 weken is te lang, dan gaat mijn container stinken en is het vies.

Een container gaat stinken of wordt vies als er organisch afval zoals etensresten in zit. Dit organische afval mag in de groene container, waardoor uw container voor restafval schoon blijft. Organisch afval is een waardevolle grondstof die we graag hergebruiken. Voor tips over scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en keukenafval kijkt u op www.duiven.nl/afval-scheiden

Gaat de gemeente het GFT en papier vaker ophalen?

Nee, voorlopig blijft de inzameling van GFT en papier hetzelfde. In onder andere de gemeente Westervoort loopt een proef met het wekelijks inzamelen van GFT-afval. We wachten de resultaten van die proef af voordat we besluiten om in de gemeente Duiven de inzamelfrequentie te veranderen. 

Blijft de dag waarop het afval wordt ingezameld hetzelfde?

De restafvalinzameling blijft op de donderdag en vrijdag. Wel is het mogelijk dat dit een andere week wordt dan u gewend bent. Kijk voor de actuele afvalkalender in de AfvalWijzer app. Gebruikt u de app nog niet? Download de AfvalWijzer app in de App-store of Playstore. Of kijk in de papieren afvalkalender voor de inzameldagen in uw buurt. De nieuwe kalender wordt eind 2021 huis-aan-huis verspreid.

Wat verandert er voor mensen in de hoogbouw?

Voor inwoners die zijn aangesloten op een ondergrondse restafvalcontainer verandert er niks aan de inzameling. Wel kunt u vanaf begin 2022 uw afval beter scheiden. Bij uw appartementencomplex komt namelijk een verzamelcontainer voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. Inwoners van de hoogbouw ontvangen hier persoonlijk een brief over.

Wat kan ik doen met babyluiers of incontinentiemateriaal?

Babyluiers of incontinentiemateriaal kunt u gratis inleveren op het Afvalaanbiedstation. Dit kan alleen tijdens de openingstijden van het afvalaanbiedstation. Andere locaties waar u de luiers of incontinentiemateriaal in kunt leveren zijn:

 • Parkeerterrein bij Pepeloentje (Dorpstraat 54C Groessen) 
 • Huis van Droo (Fuutstraat 50) 
 • Basisschool Het Veer (Rottumstraat 85) 

Deze locaties zijn altijd bereikbaar.

Voor het inleveren van babyluiers en incontinentiemateriaal gebruikt u de speciale luierzakken. Deze speciale zakken kunt u afhalen bij het gemeentehuis en het afvalbrengstation.

Wat als ik medisch afval heb?

Voor inwoners met medisch afval komt een speciale regeling. Op dit moment kunnen inwoners met een medische verklaring al via de website gratis ruilen naar een grotere container.

Verandert er iets aan de tarieven van de afvalstoffenheffing?

Vanaf januari 2022 veranderen de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief en een tarief per keer dat u de container voor restafval laat legen. Zo heeft u zelf invloed op het totaalbedrag dat u betaalt. Door het afval goed te scheiden, blijft er nog maar weinig restafval over. Hoe minder vaak u de container aan de straat zet, hoe minder u betaalt.

Voorgestelde tarieven afvalstoffenheffing per 2022
Maat container restafval Vast bedrag per jaar Bedrag per aanbieding
140 liter container restafval €179 €5,00
240 liter container restafval €179 €8,90
Storting in ondergrondse container €179 €1,40
Tarieven 2021
Maat container restafval Vast bedrag per jaar Bedrag per aanbieding
140 liter container restafval €190 €3.34
240 liter container restafval €190 €5,75
Storting in ondergrondse container €190 €1,14

De gemeenteraad stelt aan het einde van het jaar de tarieven voor de afvalstoffenheffing definitief vast.

Waarom gaan de tarieven van de afvalstoffenheffing omhoog terwijl de gemeente minder vaak het restafval ophaalt?

In de afvalstoffenheffing zijn alle kosten voor afvalinzameling en verwerking opgenomen. De tarieven dekken dus alleen de kosten die de gemeente maakt. Ondanks dat we het restafval minder vaak gaan ophalen, zijn de totale kosten van afvalinzameling en verwerking ongeveer gelijk gebleven.  Het vaste bedrag gaat iets omlaag, en het variabele tarief voor restafval gaat omhoog. Met deze verschuiving willen we inwoners stimuleren om het afval zo goed mogelijk te scheiden.  

Kan ik ruilen naar een grotere 240 liter container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We verwachten daarom ook geen problemen en vragen u om het de eerste maanden te proberen met de container die u nu heeft. Komt het echt niet uit of heeft u een groot gezin? Dan kunt u tegen de gebruikelijke kosten ruilen naar een 240 liter container.

Kan ik een tweede container voor restafval aanvragen?

Nee, het is niet mogelijk om twee restafvalcontainers op hetzelfde adres aan te vragen.