Veelgestelde vragen

1. Wanneer hebben we een nieuwe burgemeester?

Het streven is dat we eind 2019 een nieuwe burgemeester gevonden hebben. Deze nieuwe burgemeester moet misschien eerst nog zijn oude baan opzeggen. We hopen dat hij, of zij, in maart 2020 aan de slag kan gaan in onze gemeente.

2. Wie is er dan in de tussentijd burgemeester?

In de tussentijd komt er een zogenaamde waarnemer, een interim-burgemeester. De Commissaris van de Koning stelt deze waarnemer aan. Voordat hij iemand uitzoekt heeft hij contact met de fractievoorzitters van de gemeenteraad om te horen wat de gemeenteraad verwacht van een waarnemer. Op 1 november heeft de Commissaris dhr. Jacques Niederer benoemt tot waarnemend burgemeester. Dhr.  Niederer was tot voor kort burgemeester van Roosendaal. Hij zal het burgemeesterschap van Duiven waarnemen totdat de nieuwe burgemeester beëdigd is.

3. Hoe ziet het tijdspad er precies uit?

Op 17 september 2019 is de profielschets vergadering. Kort na deze vergadering wordt de vacature opengesteld en kunnen geïnteresseerden solliciteren. De periode om te solliciteren is tot en met half oktober. De Commissaris doet onderzoek naar de kandidaten en maakt een overzicht van wie er allemaal gesolliciteerd hebben. De Vertrouwenscommissie voert deze winter gesprekken met de kandidaten. Het streven is om in februari 2020 een nieuwe burgemeester gevonden te hebben. 

4. Hoeveel sollicitanten zijn er?

Er hebben  22 mensen gesolliciteerd: 13 mannen en 9 vrouwen in de leeftijd van 22 tot 62 jaar. Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 11 (oud-)wethouders en 1 (oud-)volksvertegenwoordiger (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt: CDA -  4; D66 -  2; PvdA- 4; VVD – 5;  50Plus - 1; Onbekend – 6. Wie er gesolliciteerd hebben wordt niet bekend gemaakt.