Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Uitslag referendum associatieverdrag Oekraïne 6 april 2016

Op woensdag 6 april werd het raadgevend referendum gehouden over de goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. U kon voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst stemmen.

Wat is een EU-associatieovereenkomst?

Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord tussen twee of meer landen die meer willen samenwerken. Dit associatieverdrag is gesloten tussen de Oekraïne en de Europese Unie, de EU-lidstaten en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). Er zijn afspraken gemaakt over onder andere handel, economische samenwerking, financiële samenwerking, justitie, vrijheid en veiligheid.

Waarom referendum?

Als een associatieovereenkomst is gesloten, start elke partij een procedure om het verdrag definitief goed te keuren. In Nederland hebben de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in 2015 ingestemd met de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst. Daarna zijn er voldoende verzoeken ingediend om een raadgevend referendum te houden. Nu is aan de kiezer gevraagd of hij of zij voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst is.

Uitslag referendum

De uitslag van het referendum is geldig als minimaal 30 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht. Als een meerderheid van de stemgerechtigden tegen de goedkeuringswet is, dan heeft de regering twee opties. Zij kan aan het parlement voorstellen om de goedkeuringswet in werking te laten treden of om de goedkeuringswet in te trekken. In Duiven hebben uiteindelijk 6.579 stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Dit komt overeen met een opkomstpercentage van 33,4 %. 

Nr. Stembureau Opgeroepen kiezers Voor Tegen
1 Gemeentehuis 3.781 549 / 35,7 % 988 / 64,3 %
2

Woonzorgcentrum Thuvine

1.910

166 / 32,2 %

350 / 67,8 %

3 Kantoorgebouw La Gare (NS Station Duiven) 1.278 167 / 32,6 % 345 / 67,4 %
4 Dorpshuis Groessen 1.533 208 / 41,8 % 290 / 58,2 %
5 Kantine Sportvereniging Loo 831 103 / 42,7 % 138 / 57,3 %
6 Kantine Tennis Centre Duiven 1.896 179 / 38,2 % 290 / 61,8 %
7 Seniorensoos Het Palet 3.105 272 / 28 % 699 / 72 %
8

RK Basisschool De Timp

1.679

204 / 40,4 % 301 / 59,6 %
9 Cultureel Centrum ‘t Eiland 3.710 391 / 32,3 % 818 / 67,7 %
  Totaal opgeroepen kiezers 19.723    
  Totaal geldige stemmen 6.458    
  Totaal ongeldige stemmen 95    
  Totaal blanco stemmen 26    
  Totaal uitgebrachte stemmen 6.579    
  Opkomst percentage 33,4 %