Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Tweede bewonersavond Plakse Weide

5 oktober 2021
Maandag 11 oktober organiseren BPD en KlaassenGroep een tweede bijeenkomst met betrekking tot de uitbreidingslocatie Plakse Weide in Duiven. De bijeenkomst is van 19.00 uur tot 20.30 uur en vindt plaats bij De Stek in Duiven. Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse schetsen van de nieuwe wijk worden gedeeld.

De belangstelling voor de eerste bijeenkomst op 16 september was erg groot. Tijdens en na de bijeenkomst hebben de gemeente en de ontwikkelaar veel vragen en aandachtspunten ontvangen. De reactie op alle afzonderlijke vragen en opmerkingen vindt u op de website van de gemeente Duiven via het nieuwsbericht Antwoord op vragen woningbouw Plakse Weide

Scenario’s en schetsen

De aandachtspunten die door omwonenden en potentiële bewoners zijn door de stedenbouwkundige vertaald in enkele scenario’s en schetsen van de nieuwe woonwijk. Deze schetsen zullen tijdens de volgende bijeenkomst aan u worden voorgelegd. 

Potentiële bewoners en omwonenden zijn welkom

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is verzocht om aparte bijeenkomsten voor nieuwe bewoners en omwonenden te organiseren. Met de omwonenden zijn er intussen extra gesprekken gevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de bijeenkomst geschikt is voor zowel potentiële bewoners als omwonenden is besloten om de opzet van de bijeenkomst aan te passen. Tijdens de tweede bewonersavond zal er ruimte voor de verschillende doelgroepen zijn om apart van elkaar vragen te stellen en in gesprek te gaan met de ontwikkelaars. 

Agenda Bewonersavond

  • Terugblik op de eerste bijeenkomst.
  • Plenaire presentatie van de schetsen en scenario’s voor de invulling van Plakse Weide door Arjan van der Laan (stedenbouwkundige Bureau Dwarsstraat).
  • Bewoners en omwonenden kunnen de schetsen in aparte sessies bespreken.
  • Plenaire afsluiting met een samenvatting van het resultaat van de groepssessies. 

Digitaal terugkijken en online reageren

U kunt de tweede bijeenkomst een dag later digitaal terugkijken via Bewonersavond Plakse Weide. U kunt uw op- of aanmerkingen kenbaar maken door voor maandag 18 oktober een e-mail te sturen aan plakseweide@klaassen.com.

Aanmelden bijeenkomst

Als u tijdens de tweede bewonersavond fysiek aanwezig wilt zijn, vragen wij u om voor donderdag 7 oktober een e-mail te sturen aan plakseweide@klaassen.com.