Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

Is uw inkomen door de coronacrisis een stuk lager geworden en u hebt hoge woonlasten: dan kunt u misschien een eenmalige bijdrage krijgen. Deze regeling heet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling (ook wel TONK). U kunt nu een aanvraag indienen over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. 

TONK aanvragen

Voor wie?

Alle inwoners van Duiven die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen. Dus niet alleen zelfstandigen of ondernemers.

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt en hoeveel geld u krijgt, hangt af van de hoogte van uw huur of hypotheek en van uw inkomen. Als u de TONK wilt aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • U woont in de gemeente Duiven.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U of uw partner was op 1 januari 2021 ouder dan 18 jaar en had de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U kunt (een deel van) uw hypotheekrente ,huur, water, gas of elektriciteit niet meer betalen door de corona-maatregelen.
 • Uw gezinsinkomen is gedaald met  minimaal 25% (peildatum 01-01-2020 ten opzichte van 01-01-2021)
 • U bent een groot deel van hun huidige inkomen kwijt aan woonlasten (huur en hypotheek, gas, water, elektriciteit). Dit noemen wij de woonquote.
 • De gemeente werkt met een staffel voor de woonquote om te bepalen of u in aanmerking komt en welke vergoeding u ontvangt. Als de woonquote gelijk is aan of hoger is dan de normwaarde uit de staffel is er recht op TONK.
  Bij een hoge woonquote heeft u recht op een tegemoetkoming ( = lage TONK) van € 200,- per maand, bij een nog hogere woonquote op een tegemoetkoming ( = hoge TONK) van € 400,- per maand. 
Berekening vergoeding TONK op basis van woonquote
  Alleenstaand Alleenstaand Gezin Gezin
Netto inkomen per maand t/m Lage TONK Hoge TONK Lage TONK Hoge TONK
€ 2.500 45 % 55 % 40 % 50 %
€ 3.000 45 % 55 % 45 % 55 %
€ 5.000 50 % 60 % 45 % 55 %
> € 5.000 55 % 65 % 55 % 65 %

Uw woning

 • U bezit een koopwoning/woonboot met hypotheek of u huurt een zelfstandige huurwoning. 
 • U woonde op 1 januari 2021 in dezelfde woning als nu en staat daar ook ingeschreven.

Uw vermogen

 • U heeft nu minder dan € 31.340 (alleenstaande) of € 62.680 (gezin) aan direct beschikbaar privégeld.
  Onder direct beschikbaar privégeld verstaan we contant geld, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, cryptovaluta zoals bitcoin en beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot. Het vermogen uit bijvoorbeeld uw woning of onderneming telt niet mee.

TONK aanvragen

U kunt de TONK aanvragen met het aanvraagformulier. Dit kan tot 1 november 2021.