Landschap met water en bomen

Tevredenheid over verleende zorg in Duiven

10 oktober 2022
Nieuws

Tevredenheid overheerst onder jongeren en hun ouders die jeugdhulp ontvangen en mensen die gebruik maken van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit blijkt uit recent uitgevoerd onderzoek. De gemeente is sinds 2016 verplicht dit onderzoek jaarlijks te doen.

Hulpverlening blijkt effectief

Cliënten is gevraagd hoe zij de geboden zorg of hulp ervaren. Van de jongeren geeft 89% aan dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen. Met name over de hulpverleners zijn zij zeer tevreden: 93% voelde zich serieus genomen. De meeste jongeren (96%) voelen zich na de hulpverlening beter. Vanuit de Wmo wordt de verleende huishoudelijke ondersteuning als positief ervaren. Rondom het thema eenzaamheid geeft 50% van de ondervraagden aan zich zelden of nooit eenzaam te voelen. In vergelijking met ander onderzoek is dit boven het landelijke gemiddelde.

Verbeterpunten

Minder tevreden is men over lange wachttijden en wisselingen van hulpverleners. Ongeveer een derde vindt dat de informatievoorziening beter kan. Het blijkt dat veel mensen niet weten dat er een onafhankelijk clientondersteuner is. Deze onafhankelijke persoon behartigt uw belangen en geeft gratis advies om te zorgen dat u de juiste vorm van hulp of ondersteuning krijgt.

Wilt u de resultaten van het onderzoek ontvangen? Mail dan naar communicatie@1stroom.nl.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online