Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Ter Inzage: Ontwerp Omgevingsvisie Duiven

19 oktober 2021

Termijn

De inspraakprocedure over de ontwerp-omgevingsvisie Duiven start 21 oktober en eindigt woensdag 8 december. Gedurende zes weken ligt de ontwerp-omgevingsvisie voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Koning Willem-Alexanderplein 1, in Duiven.

Afspraak maken

Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u een afspraak maken via omgevingswet@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 - 695 3000. Via onderstaande link kunt u de Ontwerp Omgevingsvisie digitaal wilt ontvangen

Reageren

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk reageren. U kunt uw zienswijze sturen aan omgevingswet@1stroom.nl.