Tegemoetkoming voor mensen met meerkosten door chronisch ziekte of beperking

Een pakket aan regelingen bedoeld voor personen en/of gezinnen met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen of weinig vermogen.

De GelrePas

Een pas waarmee u mee kunt doen aan verschillende maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten; zie ook  website www.gelrepas.nl.

Collectieve verzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis, waarvoor de gemeente korting geeft op de premie en aanvullende verzekering. Zie voor uitgebreide informatie op deze site onder deelname collectieve verzekering

Speciaal voor mensen met hoge zorgkosten; Pakket Garantverzorgd 3 biedt uitgebreide dekking voor de meest voorkomende zorgkosten en het eigen risico van € 385 wordt hiermee gedekt (door de gemeente betaald).

Voorwaarden

 • Aanvullend pakket 3 Garantverzorgd en Tandverzorgd 1 is verplicht.

Regeling  voor mensen met  meerkosten wegens chronische ziekte en/of  beperking

Een financiële toeslag  als u meerkosten heeft vanwege een chronische ziekte en/of beperking. Deze regeling is bedoeld om de hogere premie voor het ruime pakket Garant Verzorgd 3 te kunnen dekken maar ook voor andere kosten waar u mee te maken krijgt vanwege ziekte of handicap.


Voorwaarden

 • U heeft aantoonbare meerkosten wegens een chronische ziekte en/of beperking. U moet hiervoor één van de volgende documenten kunnen verstrekken.
  • een toekenningsbeschikking Wmo-voorziening
  • ontheffing sollicitatieplicht
  • beschikking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
  • bewijs van indicatie WLZ-zorg
  • gehandicaptenparkeerkaart
  • diabetespaspoort
  • aantoonbare meerkosten in verband met chronische ziekte of beperking (waaronder ook structureel verbruik eigen risico zorgverzekering)

Bedrag

 • € 300 per persoon per jaar

Verruiming inkomensgrens (140%) voor deelname collectieve ziektekostenverzekering

Heeft u een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm en het toepasselijke vrij te laten vermogen en extra kosten door een chronische ziekte en/of handicap, dan kunt u ook voor de collectieve verzekering bij Menzis terecht met pakket GarantVerzorgd3. Met dit pakket wordt ook het eigen risico vergoed.
Daarnaast ontvangt u in combinatie met deze regeling een bijdrage van € 150,00 per persoon.

Wat zijn de voorwaarden

 • Uw inkomen mag maximaal 140% van de bijstandsnorm zijn.
 • U hebt geen vermogen/bezittingen boven het vrij te laten vermogen.
 • Verzekerd met GarantVerzorgd 3 pakket en vanaf GarantTandVerzorgd250 of 1P.
 • Afsluiten moet voor 1 januari van het nieuwe jaar.
 • Studenten zijn uitgesloten.

Vragen?

 • Heeft u een vraag over een vergoeding, neem dan contact op met Menzis Klantenservice: (088) 222 40 40.

Heeft u een vraag over uw inkomen/vermogen?

 • Neem dan contact op met de medewerkers van het Sociaal Loket: (0316) 279 111 (werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur) of mail naar sociaalloket@duiven.nl. 

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur

 

Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid via telefoon en WhatsApp

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online