Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Tegemoetkoming voor mensen met meerkosten door chronisch ziekte of beperking

Een pakket aan regelingen bedoeld voor personen en/of gezinnen met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen of weinig vermogen.

Wat moet u weten

De GelrePas

 • Een pas waarmee u mee kunt doen aan verschillende maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten; zie ook  website www.gelrepas.nl.

Collectieve verzekering

 • Een collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis, waarvoor de gemeente korting geeft op de premie en aanvullende verzekering. Zie voor uitgebreide informatie op deze site  onder deelname collectieve verzekering
 • Speciaal voor mensen met hoge zorgkosten; Pakket  Garantverzorgd 3 biedt uitgebreide dekking voor de meest voorkomende zorgkosten en het eigen risico van € 385 wordt hiermee gedekt (door de gemeente betaald).

Voorwaarden

 • Aanvullend pakket 3 Garantverzorgd en Tandverzorgd 1 is verplicht.

Regeling  voor mensen met  meerkosten wegens chronische ziekte en/of  beperking

 • Een financiële toeslag  als u meerkosten heeft vanwege een chronische ziekte en/of beperking. Deze regeling is bedoeld om de hogere premie voor het ruime pakket Garant Verzorgd 3 te kunnen dekken maar ook voor andere kosten waar u mee te maken krijgt vanwege ziekte of handicap.

Voorwaarden

 • U heeft aantoonbare meerkosten wegens een chronische ziekte en/of beperking. U moet hiervoor één van de volgende documenten kunnen verstrekken.
  • een toekenningsbeschikking Wmo-voorziening
  • ontheffing sollicitatieplicht
  • beschikking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
  • bewijs van indicatie WLZ-zorg
  • gehandicaptenparkeerkaart
  • diabetespaspoort
  • aantoonbare meerkosten in verband met chronische ziekte of beperking (waaronder ook structureel verbruik eigen risico zorgverzekering)
    

Bedrag

 • € 300 per persoon per jaar

Extra regeling meerkosten voor mensen met een chronische ziekte en of beperking met een inkomen boven 120%

 • Heeft u een chronische ziekte en of beperking en een inkomen boven 120% van de bijstandsnorm maar onder 140%, dan is deze regeling speciaal voor. U kunt ook deelnemen aan de uitgebreide  collectieve ziektekostenverzekering  met pakket Garantverzorgd 3 waarbij de gemeente het eigen risico betaalt.
 • Daarnaast kunt u gebruik maken van de regeling voor chronisch zieken en/of beperking, waarmee u de hogere premie van pakket 3 gedeeltelijk kunt betalen.

Voorwaarden

 • U heeft een inkomen tussen 120% en 140% van de bijstandsnorm én u heeft aantoonbare meerkosten wegens een chronische ziekte en/of beperking. U moet hiervoor één van de volgende documenten kunnen verstrekken.
  • een toekenningsbeschikking Wmo-voorziening
  • ontheffing sollicitatieplicht
  • beschikking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
  • bewijs van indicatie WLZ-zorg
  • gehandicaptenparkeerkaart
  • diabetespaspoort
  • aantoonbare meerkosten in verband met chronische ziekte of beperking (waaronder ook structureel verbruik eigen risico zorgverzekering)
    

Bedrag

 • € 150 per persoon per jaar voor de regeling meerkosten