Stichting GoClean De Liemers

Erger jij je ook zo aan het zwerfafval op straat?!

Wij wel, daarom zijn wij, 3 enthousiaste vrouwen, een jaar geleden gestart met Stichting GoClean De Liemers. Wij zijn begonnen met het opruimen van zwerfafval, maar er moest meer gebeuren. Wij moesten erachter komen hoe schoon Duiven echt is. Vandaar dat wij de hoeveelheden afval op straat in kaart zijn gaan brengen. Meten is weten.

Het bleek dat alleen opruimen niet werkt. Elke week vinden wij opnieuw weer veel afval op de pas opgeruimde plaatsen. Dit betekende dat er veel meer bewustwording moet komen. Om deze reden zijn wij o.a. gestart met voorlichtingsles voor alle basisscholen op de Zwerfafval Experience in Duiven. Bij deze les leren wij kinderen via zwerfafvaltrainingen welke belasting zwerfafval heeft op onze natuur. Wij merken aan de enthousiaste reacties van de kinderen dat ze nadenken over het probleem zwerfafval en dat ze willen meehelpen met het beschermen van onze natuur.

Op het Candea College zijn we gestart met het geven van gastlessen. HAVO 2 Technasium heeft voor ons onderzoek gedaan naar zwerfafval op verschillende plekken in de gemeente. Hierover hebben zij een rapport geschreven.

Wij hebben overleg met gemeenten, instanties en bedrijven. Wij zijn als Stichting voor statiegeld. Dit is volgens ons 1 van de zeer belangrijke maatregelen die genomen moet worden om de blikjes en flesjes in de natuur met 90% te verminderen. Het maatschappelijke bewustzijn moet omhoog. Dat is de reden dat GoClean samen met de commissie duurzaamheid van het MKB DUIVEN, de film, From Source to Sea van de Plastic Soup Surfer, naar Duiven heeft gehaald. Na het zien van deze film kan de Plastic Soup niet meer ontkend worden.

Via sociale media informeren wij onze volgers over wat wij tegenkomen en waar wij voor staan. Zo zijn wij gestart met een petitie om de gemeente Duiven te vragen zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. (Via deze alliantie gaat aan onze regering gevraagd worden statiegeld te heffen op alle PET-flessen en blikjes). Bij het schrijven van dit verhaal moet de petitie nog aangeboden worden aan de gemeente.

Wij hebben nog vele ideeën in onze koker zitten. Zoals het gratis inleveren van plastic voor verenigingen en bedrijven.

Wij halen veel voldoening uit ons vrijwilligerswerk en hebben echt het gevoel, dat wat wij doen de gemeenschap ten goede komt. Wij zouden het fantastisch vinden als wij de vrijwilligersprijs 2017 winnen, maar onze grootste prijs zou zijn als wij het met elkaar voor elkaar krijgen de gemeente Duiven zwerfafvalvrij te krijgen.