In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
 
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. 
Voor telefonie en sociale media gelden de normale openingstijden..

Slopen: melding of vergunning

Goed om te weten

Melding of vergunning

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft.

Asbest

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u altijd een melding doen voor het slopen van asbest.

Voorwaarden

Bij het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest moet altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. De inventarisatieplicht geldt niet voor bouwwerken waar geen vermoeden van asbest is, een inventarisatierapport kan dan achterwege worden gelaten. Dit kan blijken uit een van de volgende gegevens:

  • een schriftelijk bewijs dat het bouwwerk gebouwd is na januari 1994
  • een asbestinventarisatierapport waaruit blijkt dat er geen asbest in het te slopen bouwwerk zit

Voor zowel particulieren als bedrijven zijn er uitzonderingen op de asbestinventarisatieplicht.

pdf Uitzonderingen op de asbestinventarisatieplicht (PDF, 108.99 KB)

Particulieren

Als u asbest wil slopen of afvoeren moet u dit melden bij de gemeente. Dat doet u online met DigiD via het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid. U moet de sloopwerkzaamheden 4 weken van te voren melden.

Bedrijven

Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet deze in principe worden verwijderd. U moet daarvoor een risicoanalyse laten opstellen. Er zijn 3 risicocategorieën. Bij de 2 zwaardere categorieën moet u een gecertificeerd bedrijf inhuren voor de verwijdering van asbest. Bij de lichtste categorie hoeft dat niet, maar het betrokken personeel moet wel kundig (dus opgeleid) zijn.

In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels. Asbest mag nooit bewerkt worden. Bij sloop of verwijdering valt dit in de lichtste categorie en moet het deskundig verwijderd worden.

Meer informatie over e-herkenning.