Schuldhulpverlening

Heeft u schulden? Daar kunt u misschien hulp van de gemeente bij krijgen. Dat doen we samen met de kredietbank en andere partners zoals bijvoorbeeld sociaal raadslieden. Dit heet schuldhulpverlening.

Wilt u uw schulden zelf regelen?
www.zelfjeschuldenregelen.nl

Goed om te weten

Wilt u hulp bij het oplossen van schulden? Maak dan een afspraak voor een telefonisch aanmeldgesprek.

Contact

  • Loket WWZ, telefoon (0900) - 279 11 11 (lokaal tarief)
  • op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur
  • loketwwz@1stroom.nl

Ondernemers

Ondernemer en u woont in Duiven

U kunt het volgende doen:

  • Vraag de Kamer van Koophandel om een adviesgesprek.
  • Neem contact op met uw schuldeisers. Leg uit dat u wel wilt betalen, maar dat nu niet kunt.
  • Sluit een lening af. Dan heeft u nog maar één schuldeiser: de bank. Doe dit alleen als u zeker weet dat u de lening ook echt kunt afbetalen.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u soms uitstel van betaling aanvragen. Dit heet surseance van betaling. De Kamer van Koophandel weet hoe u surseance kunt aanvragen.

Lost dit uw problemen onvoldoende op? Dan kan de gemeente u misschien helpen met schuldhulpverlening. Dat kan alleen als u uw bedrijf beëindigd heeft. U heeft hiervoor een bewijs van uitschrijving van de Kamer van Koophandel nodig.


Bijstand voor zelfstandigen

  • Heeft u een bedrijf? En heeft u tijdelijk extra geld nodig om bijvoorbeeld uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? U kunt een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz-uitkering).
  • Een Bbz-uitkering kunt u aanvragen bij de Regionale Sociale Dienst de Liemers.
  • Meer informatie vindt op u de website van de Rijksoverheid.