Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Register stimuleringsbijdragen gemeente Duiven 2020

Subsidieverleningen en -vaststellingen ten laste van het begrotingsjaar 2020

Programma 2 - Maatschappij

Grootboeknummer en -naam: 6107 - Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 162.336

Candea College (combinatiefunctionarissen)

10-06-21

201516981

Jeugdigen kennis laten maken met het sport- en cultuuraanbod

 €           93.644,22

Grootboeknummer en -naam: 6108 - Stimulering Sport

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 90.080

Stichting Sportactiviteiten Duiven

18-12-19

201437431

Beweegaanbod in de vorm van tafeltennis in recreatief- en competitieverband.

 €                 500

€ 90.080

Handbalvereniging Duiven

10-06-21

201517065

Beweegaanbod in de vorm van handbal.

 €             8.500

€ 90.080

ISVA Arnhem e.o.

18-12-19

201437418

Het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een beperking.

 €                 500

€ 90.080

Korfbalvereniging Duko

18-12-19

201437360

Beweegaanbod in de vorm van korfbal.

 €             3.500

€ 90.080

Manege Zandewierde

11-02-20

201445103

Beweegaanbod in de vorm van paardensport voor mensen met een beperking.

 €                 500

€ 90.080

MHC Westerduiven

10-06-21

201517078

Beweegaanbod in de vorm van hockey.

 €             7.000

€ 90.080

Sportclub Groessen

10-06-21

201517080

Beweegaanbod in de vorm van voetbal en handbal.

 €           15.690

€ 90.080

Sportclub Olympic

18-12-19

201436421

Beweegaanbod voor Duiven in de vorm van zaalvoetbal.

 €             2.475

€ 90.080

Sportvereniging Loo

10-06-21

201516988

Beweegaanbod in de vorm van voetbal, handbal, tennis, darts en beachvolleybal.

 €             6.000

€ 90.080

Sportvereniging Thuve

30-06-21

20152022

Beweegaanbod in de vorm van turnen voor jong en oud.

 €           11.000

€ 90.080

Stichting Spel- en Sportinstuif Gehandicapten De Liemers

18-12-19

201437422

Het organiseren van een wekelijkse sport- en spelinstuif voor mensen met een beperking.

 €                 500

€ 90.080

Voetbalvereniging DVV

10-06-21

201517079

Beweegaanbod in de vorm van voetbal.

 €             8.000

€ 90.080

Volleybalvereniging LIVO

10-06-21

201517073

Beweegaanbod in de vorm van (beach)volleybal.

 €             6.500

€ 90.080

Zwemvereniging Westervoort '74

18-12-19

201436179

Beweegaanbod in de vorm van zwemlessen en zwemactiviteiten.

 €             2.500

€ 90.080

FRoS Loopgroep

18-12-19

201436426

Bevorderen van samen hardlopen in de gemeente Duiven.

 €             2.000

Grootboeknummer en -naam: 6120 - Amateurkunst: Subsidie

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 65.000

Fotoklub Duiven

12-12-19

201436721

Fotografie in de meest ruime zin.

 €                 900

€ 65.000

Gilde St. Remigius

30-01-20

201442860

In verenigingsverband musiceren en opleiden van jeugd.

 €             4.824

€ 65.000

Historische Kring Duiven-Groessen-Loo

16-12-19

201437079

Het aanbieden van cursussen en workshops op gebied van beeldende kunst.

 €             2.100

€ 65.000

Kreatieve Kring Duiven (Kunstkring Duiven)

12-12-19

201436604

Het organiseren van cursussen en workshops op gebied van beeldende kunst.

 €             3.000

€ 65.000

Liemers Harmonie Duiven

21-06-21

‎201517270

Het organiseren van cursussen en workshops op gebied van beeldende kunst.

 €             7.840

€ 65.000

Look Who's Singing

12-12-19

201436655

Muziekgroep die popmuziek uit de jaren 70 en 80 ten gehore brengt en optredens verzorgt.

 €             1.000

€ 65.000

Musicalvereniging PIT!

12-12-19

201435222

Het produceren van een jaarlijkse musical met zang en toneel.

 €             1.000

€ 65.000

Muziekvereniging Excelsior

21-06-21

201517261

In verenigingsverband musiceren en opleiden van jeugd.

 €             9.620

€ 65.000

Muziekvereniging St. Andries

21-06-21

201517271

In verenigingsverband musiceren en opleiden van jeugd.

 €             5.426

€ 65.000

Schutterij EMM Groessen

20-07-21

201522795

In verenigingsverband musiceren en opleiden van jeugd.

 €             5.278

€ 65.000

Showband KDO 

21-06-21

‎201517253

In verenigingsverband musiceren en opleiden van jeugd.

 €           10.600

€ 65.000

Toneelvereniging Vol animo

23-03-20

201450268

Het produceren van een jaarlijkse toneelvoorstelling.

 €             1.000

€ 65.000

Zangvereniging Vita Nova

16-12-19

201436997

Het verzorgen van muziekuitvoeringen en concerten, waaronder optredens in bejaardenhuizen.

 €             1.000

€ 65.000

Shake It! Jeugdkoor

16-12-19

201436975

Het verzorgen van zangactiviteiten voor jeugd.

 €             1.500

Grootboeknummer en -naam: 6140 - Kunstwerk bibliotheek Liemers

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 267.000

Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers

18-12-19

201435695

Het aanbieden van activiteiten op het gebied van taal, kunstzinnige vorming, muziek of cultuur.

 €        392.549,24*

Grootboeknummer en -naam: 6141 - Media

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 13.000

Liemerse Omroepstichting (RTV Favoriet)

27-07-21

201523714

Het verzorgen van tv- en radioprogramma's in de Liemers.

 €           14.118

Grootboeknummer en -naam: 6150 - Dorpshuis Groessen

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 15.000

Stichting Dorpshuis Groessen

17-03-21

201504214

Het exploiteren van een laagdrempelige ontmoetingsplek ten behoeve van de gemeenschap.

 €           19.000

Grootboeknummer en -naam: 6152 - Maatschappelijke stages

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 28.000

Maatschappelijke stages/Candea (schooljaar 2020-2021)

05-08-21

201471491

Uitvoering geven aan de maatschappelijke stages voor leerlingen van het Candea College.

 €           26.115*

Grootboeknummer en -naam: 6154 - Jeugd- en jongerenwerk

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 101.563

Scouting Duiven

11-08-21

201525824

Jeugdleden de mogelijkheid bieden om het spel van scouting te spelen.

 €           12.000

€ 101.563

Scouting Groessen

30-12-19

201438631

Activiteiten aanbieden waarmee jeugdigen worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

 €             5.500*

€ 101.563

Stichting Jeugdwerk Duiven - Elektroclub

13-01-20

201439993

Jongeren kennis laten nemen van de techniek.

 €             1.500

€ 101.563

Stichting Roefeldag Duiven

30-12-19

201438628

Kinderen van basisscholen informeren over hun toekomstige werkwereld.

 €             5.600*

Grootboeknummer en -naam: 6156 - Ouderen en maatjesprojecten

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 66.574

Raad voor Sociaal Domein Duiven

17-12-19

201437165

Het (on)gevraagd advies uitbrengen inzake het beleid en de uitvoering van wet- en regelgeving.

 €           10.000*

€ 66.574

Biljartclub Thuvine

02-04-20

201453497

Het aanbieden van biljartsport voor ouderen.

 €             1.000

€ 66.574

Kruisrakkerssoos 

19-12-19

201437721

Het verzorgen van dansavonden voor mensen met een beperking.

 €                 930

€ 66.574

PCOB (Prot. Chr. Ouderenbond Duiven/Westervoort)

20-12-19

201437873

Het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen.

 €                 400

€ 66.574

Radio Mozaïek

19-12-19

201437741

Het maken van radio of tv-opnames voor verenigingen of stichtingen.

 €                 500

€ 66.574

Senioren Societeit Groessen

19-12-19

201437727

Het organiseren van (bewegings)activiteiten gericht op (het vitaal houden van) ouderen.

 €                 800

€ 66.574

St. Kerstontmoeting Duiven en Westervoort

19-12-19

201437733

Jaarlijkse Kerstontmoeting ten behoeve van inwoners die te maken hebben met eenzaamheid.

 €                 500

€ 66.574

Stichting Hulpdienst Graag Gedaan

19-12-19

201437707

Het bieden van hulp aan kwetsbare inwoners.

 €             3.695

€ 66.574

Stichting Uniek

20-01-20

201441168

Het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor jong volwassenen met een kwetsbaarheid.

 €                 500

€ 66.574

Zij Actief Groessen

20-12-19

201437886

Het organiseren van activiteiten voor vrouwen in Groessen.

 €                 500

Grootboeknummer en -naam: 6160 - Stichting SHO

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 138.000

SHO (Og-tent/Horsterpark)

12-07-21

201521586

Het exploiteren van de kinderboerderij, het theepaviljoen en het evenemententerrein in het Horsterpark. Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.

 €        194.000

Grootboeknummer en -naam: 6161 - Subsidie ouderenwerk

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum beschikking Nummer beschikking Omschrijving activiteiten Bedrag

€ 173.176

De Zonnebloem Duiven-Loo

20-12-19

201437868

Het bezoeken en organiseren van activiteiten van kwetsbare ouderen.

 €                 500

Grootboeknummer en -naam: 6162 - Subsidie maatschappelijke ondersteuning

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 440.829

Slachtofferhulp Nederland

27-07-21

201523823

Het ondersteunen van slachtoffers van misdrijf, verkeersongeval of calamiteit.

 €             5.140

Grootboeknummer en -naam: 6167 - Bijzondere bijstand verstrekkingen

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 316.000

Stichting Leergeld

06-12-19

201435782

Ondersteunen van kinderen uit minimagezinnen.

 €             5.000

Grootboeknummer en -naam: 6187 - Schuldhulpverlening

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 44.000

Stichting Maatje voor Elkaar (schuldhulpmaatje)

15-10-19

201428101

Ondersteunen van inwoners die financiële problemen hebben.

 €             2.250

Grootboeknummer en -naam: 6198 - Positieve gezondheid

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 351.314

EHBO vereniging Duiven

30-12-19

201438597

Het bieden van hulpverlening bij ongevallen en reanimatie en het verzorgen van trainingen.

 €             3.500,00

€ 351.314

Stichting AED Netwerk gemeente Duiven

30-12-19

201438583

Het in stand houden van een professioneel AED-netwerk.

 €             1.500,00

€ 351.314

Humanitas Home-start

11-08-21

201525777

Het bieden van opvoedingsondersteuning door inzet van getrainde vrijwilligers.

 €           30.922,00

€ 351.314

Begeleide Omgangsregeling (BOR)

11-08-21

201525773

Ondersteunen van gescheiden ouders bij de omgangsregeling voor hun kind(eren).

 €           10.008,00

€ 351.314

Lokaal aanbod Jeugdgezondheidszorg/VGGM

11-08-21

201525916

De uitvoering van het lokaal aanbod JGZ 0-18.

 €        101.114,91

€ 351.314

Valpreventie

15-04-20

201455194

Het voorkomen van valincidenten bij ouderen.

 €             6.260,00*

Grootboeknummer en -naam: 6244 - Wijkgericht werken

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 191.116

Buurtvereniging De Woerd

18-12-19

201437364

Bewoners in de wijk bijeen brengen door het organiseren van activiteiten en evenementen.

 €             2.000

€ 191.116

Buurtvereniging Terp Linden

22-01-20

201441549

Bewoners in de wijk bijeen brengen door het organiseren van activiteiten en evenementen.

 €                 300

€ 191.116

Kindercomité Groessen

16-12-19

201437110

Het organiseren van activiteiten voor de Groessense (basisschool gaande) kinderen.

 €                 500

€ 191.116

Wijkraad Duiven Zuid-Oost

16-12-19

201437015

Het initieren en coördineren van activiteiten door burgers, verenigingen, organisaties, etc.

 €             4.400

€ 191.116

Wijkraad Duiven West

22-07-21

201523159

Bewoners in de wijk bijeen brengen door het organiseren van activiteiten en evenementen.

 €             7.000

€ 191.116

Senioren Computersoos Duiven

19-12-19

201437752

Computerhulp aan senioren en het op deze wijze stimuleren van sociale contacten.

 €             2.400

€ 191.116

Dorpsraad Groessen

08-06-21

201516459

Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.

 €             7.000

€ 191.116

Dorpsraad Loo

19-12-19

201437583

Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Loo.

 €             4.500

Grootboeknummer en -naam: 6245 - Internationale samenwerking

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 15.000

Stichting Connect to Share

10-12-19

201435623

Het organiseren van uitwisselingen in het kader van internationale betrekkingen.

 €             5.000

€ 15.000

Stichting Jumelage Duiven

26-07-21

201523673

Het organiseren van uitwisselingen op het gebied van muziek, milieu en natuur, kerk en sport.

 €             8.500

Grootboeknummer en -naam: 6286 - WMO-raad

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 13.000

Stichting Gehandicaptenraad Duiven 

23-03-20

201451719

Bijdrage leveren en samenwerken met verenigingen en stichtingen ten behoeve van inwoners met een beperking.

 €             3.600


Programma 3 - Omgeving

Grootboeknummer en -naam: 6086 - Vrijetijdseconomie

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 22.500

Stichting Winterevenementen Duiven

10-12-19

201436256

Het organiseren van winteractiviteiten in de maand december, op en rond de ijsbaan.

 €           17.500*

€ 22.500

Stichting zo!Diva

16-12-19

201436941

Verbinding tussen inwoners onderling en met hun omgeving vergroten.

 €             5.000

€ 22.500

Duuves Mixed Music 

10-12-19

201436137

Het organiseren van diverse (muziek)evenementen.

 €             5.000

Grootboeknummer en -naam: 6229 - Landschapsplan

Totaal begroot 2020 Naam ontvanger Datum Beschikking Activiteiten Bedrag

€ 36.004

Imkervereniging Liemers

15-04-20

201455116

Het behartigen van de bijenstallen Horsterpark en De Eng.

 €             2.500

€ 36.004

Nestkasten Werkgroep Zevenaar

15-04-20

201455107

Het organiseren en coördineren van de vervaardiging en uitgifte van nestkasten. 

 €                 350

€ 36.004

Stichting Boerderijschool

27-03-20

201452634

Het organiseren van een boerderijatelier met De Groene Ring en Het Klokhuis.

 €             1.830

€ 36.004

Stichting Knotploeg Duiven

16-12-19

201436973

Het organiseren van knotactiviteiten en het schoonmaken van enkele poelen.

 €             2.300

€ 36.004

Stichting Milieuvrienden Duiven

15-04-20

201455033

Uitvoering geven aan het Landschapsontwikkelingsplan en het Landschapscafé.

 €                 882

€ 36.004

Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar

15-04-20

201455115

Afspraken maken met grondeigenaren omtrent nestbescherming van weidevogels.

 €                 750

€ 36.004

Stichting IVN De Oude Ijsselstreek

15-04-20

201455151

Het organiseren van een opleiding tot natuurgids.

 €                 250

           
Totaal          

 € 8.610.345

       

 € 1.124.499,37

* Dit is een verleend bedrag. De stimuleringsbijdrage 2020 moet nog worden vastgesteld.