Register kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan meldt u zich aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meld het ook als er iets verandert in uw registratie.

Goed om te weten

Aanmelden of wijziging doorgeven

U regelt het via de gemeente met 1 van de formulieren van de Rijksoverheid:

 • Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Aanvraagformulier registratie gastouderbureau
 • Aanvraagformulier registratie gastouderopvang
 • Aanvraagformulier registratie peuterspeelzaal
 • Wijzigingsformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderbureau
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderopvang
 • Wijzigingsformulier registratie peuterspeelzaal

Stuur het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier met de bijlagen naar:

Gemeente Duiven
Postbus 6
6900 AA Duiven

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteiten geformuleerd over veiligheid en gezondheid. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op kwaliteit. De GGD Regio Gelderland-Midden controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Maatregelen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen: u krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvang.

De gemeente baseert haar maatregelen onder andere op:

 • het inspectierapport van de GGD
 • de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)
 • het gemeentelijk handhavingsbeleid