Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Provinciaal inpassingplan Arnhemseweg & Hengelder vastgesteld Aansluiting A15 op de Arnhemseweg

19 juli 2017
Vorige week heeft u in een publicatie van de provincie in deze krant kunnen lezen dat Provinciale Staten van Gelderland op 28 juni 2017 het “provinciaal inpassingsplan voor Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar)” hebben vastgesteld. Het inpassingsplan ligt tot en met donderdag 24 augustus 2017 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het inpassingsplan.

Inpassingsplan

Het inpassingsplan maakt de aanpassingen aan de Arnhemseweg en de Hengelder in Zevenaar mogelijk. De aanpassingen bestaan onder andere uit een vergroting van de capaciteit (wegverbreding), een betere scheiding van verkeer en een goede inpassing van de weg in het landschap. Hierdoor is het wegennet voorbereid op het groeiende verkeer in de regio.

Inzage

Het inpassingsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage op diverse locaties, waaronder bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis in Duiven. Dit loket is van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. U kunt hier een afspraak maken of via telefoonnummer (0316) 27 91 11. Verder zijn alle stukken digitaal te raadplegen. Kijk op www.gelderland.nl/a15-aansluitingen voor meer informatie.