In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden in elk geval tot 1 september 2020 aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Projecten en plannen

Groot onderhoud fietspaden Rijksweg

De gemeente Duiven gaat groot onderhoud uitvoeren aan de fietspaden langs de Rijksweg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Schagen Infra. Het verkeer ervaart door deze werkzaamheden verkeershinder.

Locaties onderhoud

Fietspaden langs de Rijksweg tussen de Westsingel en de gemeentegrens met Westervoort.

Werkzaamheden

De huidige fietspaden van asfalt worden vervangen door duurzame betonnen fietspaden. De aannemer gaat eerst het huidige asfalt doorfrezen en daarna vlak maken. Dan wordt beton gestort en na de uithardingsperiode worden de bermen afgewerkt. De fietspaden worden per kant aangepakt. Eerst is het fietspad richting Westervoort (noordzijde van de Rijksweg) aan de beurt en daarna het fietspad richting Duiven (zuidzijde van de Rijksweg).

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats van 16 maart tot 6 juni 2020. Dit is een lange periode. De reden hiervan is dat we de paden van beton maken. Beton heeft een lange periode nodig om uit te harden. Natuurlijk is de duur van de werkzaamheden ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afsluiting wegen

Om het onderhoud aan de fietspaden uit te kunnen voeren wordt de Rijksweg zelf twee keer een periode van twee weken beperkt afgesloten. Voor het openbaar vervoer blijft de Rijksweg de gehele periode open. De fietsers moeten oversteken naar het andere fietspad. De twee afsluitingsperiodes zijn van 16 maart tot en met 27 maart en van 28 april tot en met 12 mei 2020 tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Buiten deze periodes is de Rijksweg open voor al het verkeer.

Verder komen er omleidingsroutes. Deze omleidingsroute wordt aangegeven door borden. Als het nodig is worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen en de veiligheid bij de werkzaamheden te verzekeren. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Informatie

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Duiven: (0316) 279 111.

Heeft u technische vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Schagen Infra, de heer Dennis Janssen. Zijn telefoonnummer is:  06 -13 74 31 12.

Herinrichting straten Groessen

Gemeente Duiven gaat in 2019 deze straten in Groessen opnieuw en duurzaam inrichten:

 • Tempelstraat
 • Dorpstraat
 • Achtergaardsestraat
 • Kerkakkers
 • Catrijnestraat
 • Sint Jozefstraat

Wat gaan we doen?

De riolering is aan vervanging toe. Dit is een goed moment om ook de straten duurzaam in te richten. Denk aan:

 • nieuwe bestrating
 • het vervangen van de riolering
 • het afkoppelen van hemelwater (zodat het regenwater direct in de grond kan trekken)
 • nieuwe beplanting
 • vervangen van armaturen van de openbare verlichting

Meer informatie over de herinrichting en de inloopbijeenkomst

Doortrekking A15 en verbreding A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12 (knooppunt Oudbroeken/De Liemers). Minister Schultz-van Haegen heeft op 8 maart 2017, haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 wordt ‘knooppunt De Liemers’

Meer informatie over de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12

Bewegen | Ontmoeten | Sporten | Spelen(BOSS)

Er is een visie in de maak voor de thema’s bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. De visie wordt een product van de samenleving. De gemeente heeft niet de leiding, maar is 1 van de partijen.

Meer informatie over BOSS

Vitaal Centrum Duiven

Met het plan Vitaal Centrum Duiven geeft de gemeente uitvoering aan de stedenbouwkundige visie 'Een uitnodigend dorpshart’, die op 23 april 2008 in een referendum is gekozen. Deze visie is opgesteld door stedenbouwkundig adviesbureau Wissing uit Barendrecht. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m² bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.

Meer informatie over Vitaal Centrum Duiven