Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Projecten en plannen

Drie mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw

Er zijn in de gemeente Duiven niet genoeg woningen. In totaal moeten er tot 2040 600 tot 800 woningen worden bijgebouwd. Om deze woningen te kunnen bouwen moeten er voldoende locaties zijn. Daarom is de gemeente op zoek naar mogelijke woningbouwlocaties. De gemeente heeft de voorkeur om woningen op locaties tussen andere woningen, dichtbij winkels en scholen te bouwen. Dit noemen we inbreidingslocaties. Op deze inbreidingslocaties is onvoldoende ruimte voor 600 tot 800 nieuwe woningen. Daarom is minimaal één grotere locatie aan de rand van Duiven nodig. Dit noemen we een uitbreidingslocatie. De mogelijke uitbreidingslocaties zijn: locatie Ploen-Noord, locatie Plakse Weide en locatie Biezenkampen.

De komende maanden gaan het college en de gemeenteraad kiezen welke locatie hier het meest geschikt voor is. Omdat dit een belangrijke keuze is nodigen we de inwoners uit bij dit proces. We vertellen graag meer over de woningbouwopgave die er is en waarom een uitbreidingslocatie nodig is. Ook horen we graag uw reactie op wat we u vertellen. Zodat we zeker weten dat het advies dat we nu opstellen voor college en gemeenteraad compleet is.

Vanaf 16 september staat er meer informatie op deze website en ook een link naar een digitale enquête waar u uw reacties kunt invullen. 

De informatie en het filmpje dat op de inloopavond van 10 september met alle bezoekers is gedeeld zal ook uiterlijk 16 september op deze website komen te staan.

Herinrichting Rijksweg Duiven

De gemeente Duiven gaat de Rijksweg in Duiven opnieuw inrichten. Het gaat om het gedeelte van de Rijksweg tussen de Vergertlaan en de Jumbo. Dit is inclusief het parkeerplein tussen de Action en restaurant ’t Raedthuys. Een landschapsarchitect en verkeerskundig bureau maken samen in opdracht van de gemeente een ontwerp hiervoor.

Herinrichting Rijksweg

Meedenkavonden: suggesties opgehaald voor het ontwerp

Omdat we graag ideeën in dat ontwerp meenemen van inwoners, bedrijven en gebruikers van de weg waren er drie meedenkavonden georganiseerd. Deze avonden waren op 29 januari, 11 maart en 30 maart 2020. De derde meedenkavond op 30 maart kon door de corona-maatregelen niet doorgaan.

Tijdens de eerste avond hebben we problemen en aandachtspunten vanuit aanwezigen inzichtelijk gemaakt.  Deze gingen vooral over de verkeersveiligheid en snelheid. Daarnaast werd er gesproken over voldoende groen, gebruik van Rijksweg als sluiproute, drempels, oversteekplaatsen en genoeg/meer parkeerplaatsen. Ook is als wens aangegeven aandacht te hebben voor het historische karakter van de weg.

De suggesties en ideeën zijn verwerkt tot een aantal voorstellen en die zijn tijdens de tweede meedenkavond gepresenteerd. Na de tweede meedenkavond is onderzoek gedaan naar meerdere hoofdvarianten voor de inrichting van de Rijksweg. Er is gekeken naar:

 • Keuze 30 of 50 km per uur.
 • Vrij liggende fietspaden of fietsstroken op de weg.
 • Gevolgen voor de inrichting van het wegprofiel.
 • Gevolgen voor de fietsoversteek bij de Lombokstraat.

Belangrijke punten voor het ontwerp:

 • Beter zicht op de fietser en voetganger.
 • Afremmen snelheid autoverkeer door drempels.
 • Fietsoversteek duidelijker aangeven door rood asfalt in combinatie met zebrapad, blokmarkeringen en haaientanden.
 • Eerder aangeven dat er een oversteek aankomt, met borden.
 • Aangepast groen bij oversteek zodat zicht op fietser en voetganger zo goed mogelijk is.

We praten u graag digitaal bij én horen uw reactie graag op concrete vragen over het ontwerp

Omdat de terugkoppeling niet live kon plaatsvinden is er een online update gemaakt (juni/juli 2020). Daarin staat een toelichting op de ontwerpstappen. In de update zijn ook concrete vragen opgenomen, om zoveel mogelijk op- en aanmerkingen voor het ontwerp op te halen.

Alle reacties gaan we daarna goed bekijken. Het geeft een goed beeld van wat de meeste mensen willen als het gaat om bijvoorbeeld beplanting/groen, parkeren en het wegdek. Daarna wordt het verwerkt in een voorontwerp.
We houden u graag op de hoogte. Onder andere via Facebook en de gemeentepagina in de Duiven Post.

Herinrichting straten Groessen

Gemeente Duiven gaat in 2019 deze straten in Groessen opnieuw en duurzaam inrichten:

 • Tempelstraat
 • Dorpstraat
 • Achtergaardsestraat
 • Kerkakkers
 • Catrijnestraat
 • Sint Jozefstraat

Wat gaan we doen?

De riolering is aan vervanging toe. Dit is een goed moment om ook de straten duurzaam in te richten. Denk aan:

 • nieuwe bestrating
 • het vervangen van de riolering
 • het afkoppelen van hemelwater (zodat het regenwater direct in de grond kan trekken)
 • nieuwe beplanting
 • vervangen van armaturen van de openbare verlichting

Meer informatie over de herinrichting en de inloopbijeenkomst

Doortrekking A15 en verbreding A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12 (knooppunt Oudbroeken/De Liemers). Minister Schultz-van Haegen heeft op 8 maart 2017, haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 wordt ‘knooppunt De Liemers’

Meer informatie over de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12

Bewegen | Ontmoeten | Sporten | Spelen(BOSS)

Er is een visie in de maak voor de thema’s bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. De visie wordt een product van de samenleving. De gemeente heeft niet de leiding, maar is 1 van de partijen.

Meer informatie over BOSS

Vitaal Centrum Duiven

Met het plan Vitaal Centrum Duiven geeft de gemeente uitvoering aan de stedenbouwkundige visie 'Een uitnodigend dorpshart’, die op 23 april 2008 in een referendum is gekozen. Deze visie is opgesteld door stedenbouwkundig adviesbureau Wissing uit Barendrecht. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m² bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.

Meer informatie over Vitaal Centrum Duiven