Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Programmabegroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. Het Collegeprogramma 2014-2018 en de Kadernota 2015-2018 vormen de basis voor de begroting. De essentie van beide documenten is samenwerken; gemeente, inwoners, ondernemers, verenigingen etc. Samen de samenleving versterken. En waar inwoners en organisaties dat zelf kunnen, krijgen ze alle ruimte.

De gemeente vertrouwt erop dat er initiatieven ontstaan die passen bij de maatschappelijke vraagstukken die er zijn. Daardoor kan de gemeente bepaalde taken gaan overdragen aan de samenleving. En met gemeentelijk beleid meer aansluiten bij de leefwereld van de inwoners.

Documenten

pdf Kadernota 2015-2018 (PDF, 1.56 MB) pdf Programmabegroting 2017-2020 (PDF, 814.91 KB)

Inkomsten van de gemeente

Ongeveer eenderde van al het geld dat binnenkomt bij de gemeente, komt van de inwoners en ondernemers. Dat komt binnen via:

  • gemeentelijke belastingen (7%), zoals onroerendezaakbelasting en hondenbelasting
  • heffingen (12%), zoals afvalstoffenheffing, rioolrecht en leges
  • overige eigen inkomsten, zoals de verkoop van grond, rente en Europese subsidies

De gemeente krijgt het grootste deel van het geld van het Rijk. Dit geld komt uit het gemeentefonds. Hoeveel een gemeente krijgt, verschilt per gemeente. Dat hangt onder andere af van het aantal inwoners, de oppervlakte en het aantal leerlingen. Naast geld uit het gemeentefonds krijgt de gemeente ook specifieke uitkeringen van het Rijk.