Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Programmabegroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het gaat kosten. Het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota vormen de basis voor de begroting.

In de Voorjaarsnota wordt jaarlijks het beleid van de gemeente opnieuw bekeken en vastgesteld door de gemeenteraad. De gemaakte keuzes, worden vervolgens financieel uitgewerkt in de jaarlijkse begroting. Door het coronavirus is er in 2020 geen Voorjaarsnota gemaakt. In plaats daarvan zijn de Tussenrapportage gemeente Duiven 2020 en de notitie ‘Op koers  naar een sluitende begroting’ vastgesteld. 

Programmabegroting opvragen

Inkomsten en uitgaven van de gemeente

In de Infographic ziet u in één oogopslag wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Duiven zijn in 2021. Waar komt het geld vandaan en waar gaat het geld naar toe? 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Duiven de cijfers in beeld