Profielschets

De werkgroep heeft haar werkzaamheden inmiddels afgerond. De profielschets is te vinden bij de bijzondere raadsvergadering van 17 september 2019.

Werkgroep

Een speciale werkgroep van de gemeenteraad gaat aan de slag om een profieltekst te gaan schrijven. In deze profieltekst wordt omschreven wat voor burgemeester de gemeente zoekt. Welke vaardigheden en eigenschappen moet de nieuwe burgemeester hebben, wat vinden we belangrijk in een nieuw burgemeester? De werkgroep wil ook graag van inwoners uit de Duivense, Groessense en Loose samenleving horen wat ze belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester. Hoe ze dat gaan doen wordt binnenkort bekend gemaakt via de gemeentepagina in de Duiven Post, Facebook, Twitter en de website.           

In deze werkgroep zitten de raadsleden Piet Dijkstra (Lokaal Alternatief), Geert-Jan Schrijner (VVD), Henk Albers (CDA), Gerard Wassing (SP), Chris Baltjes (GroenLinks), Hans Egtberts (D66) en Jasper Walraven (PvdA). De griffier Josien van Buren ondersteunt de werkgroep en samen met de gemeentesecretaris Chris Papjes adviseert zij de werkgroep.

De profieltekst wordt door de gemeenteraad vastgesteld in de profielschetsvergadering op 17 september 2019. De profieltekst is eigenlijk de vacaturetekst voor de functie van burgemeester van de gemeente Duiven. kandidaat. In een besloten raadsvergadering, waar alleen raadsleden en de griffier aanwezig mogen zijn, maakt de gemeenteraad een keuze uit deze twee kandidaten. De naam van de kandidaat die gekozen wordt, wordt bekend gemaakt. De gemeenteraad draagt die kandidaat voor aan de Koning om benoemd te worden als burgemeester. De voordracht van de gemeenteraad gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, zij maken de benoeming verder in orde.