Politieke Avond en Raadsavond

Politieke Avond

Op de Politieke Avond gaat het om beeldvorming (informatie delen) aan de Ronde Tafels, aan de Debattafels gaat het om oordeelsvorming (discussie voeren). Zowel bij de Ronde Tafels als bij de Debattafels mag u aanschuiven en meepraten. Per tafel wordt één onderwerp besproken, er zijn tegelijkertijd meerdere tafels over verschillende onderwerpen. De gesprekken kennen een vaste begin- en eindtijd.
De Politieke Avond wordt één keer in de drie vier weken gehouden. Raadpleeg hiervoor de  Vergaderkalender.