Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Plannen A15 en A12 bekrachtigd

6 november 2015
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft haar handtekening gezet onder het ontwerptracébesluit voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Ook ondertekenden de minister en gedeputeerde Bieze van de provincie Gelderland een aanvullende bestuursovereenkomst.

Nieuwe wegverbinding Rotterdam - Duitsland dankzij verlenging A15 bij Arnhem-Nijmegen

De nationale verkeersader A15 wordt ruim vijftien kilometer doorgetrokken richting de A12. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Vandaag hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Bieze de plannen ondertekend voor de precieze ligging van deze nieuwe weg. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de inpassing van de snelweg en maatregelen op het onderliggend wegennet.

Minister Schultz: “De A15 begint in Rotterdam en doorkruist heel Nederland, maar eindigt nu nog in een weiland. Het is goed dat we hier een einde aan maken en het vrachtverkeer straks direct door kan rijden naar Duitsland. We ontlasten daarmee ook het onderliggende wegennet. Dankzij de maatregelen kan het verkeer beter doorrijden, en dragen we bij aan de economische vitaliteit van Nederland en de regio”.

Ontwerptracébesluit project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en bestuursbesluit

Minister Schultz heeft vandaag haar handtekening gezet onder het ontwerptracébesluit voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en ze ondertekende met gedeputeerde Bieze een bestuursovereenkomst over de inpassing van de weg en verbetering van de bereikbaarheid op het onderliggend wegennet. Dit laatste voorstel is uitgewerkt door de provincie Gelderland en gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe. Het gaat om maatregelen bij de aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Groessen, Helhoek en Loo. Een onderdeel van het plan is de aanleg van een ‘deksel’ op de verdiepte ligging van de verlengde A15 bij het buurtschap De Helhoek.

Informatie: aanvullende maatregelen voor inpassing en onderliggend wegennet uit de bestuursovereenkomst vindt u in deze bijlage:

pdf Maatregelen aanvullende bestuursovereenkomst ViA15, 5 nov 2015 (PDF, 88.72 KB)

Gedeputeerde Bieze: “Ik ben er trots op, dat we samen met de regiogemeenten tot een verbeterde invulling van het project zijn gekomen. Dit geldt zowel voor de inpassing van de weg in de omgeving, als voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. De gemeenten hebben samen met de provincie het afgelopen anderhalf jaar de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15 als een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgepakt. Op een constructieve manier zijn we tot een gedragen regiovoorstel gekomen. Daaruit voegen we nu belangrijke maatregelen toe aan het project. Dit vormt een prima basis om verder te werken aan een verantwoorde realisatie.”

Het Rijk en de Provincie Gelderland werken in het project ViA15 samen aan een robuuste oplossing, waarin de A15 vanaf knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed. Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa 840 miljoen euro. Provincie Gelderland draagt hiervan bijna 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. Hiervoor ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarin is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

Het ontwerptracébesluit ligt van 12 november tot en met 23 december 2015 ter inzage. De aanvullend overeengekomen maatregelen uit het regiovoorstel worden in de periode tussen het ontwerptracébesluit en het tracébesluit verwerkt in de plannen. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

banner ViA15

Bron: Persbericht van Projectbureau Via15, donderdag 5 november 2015

Meer informatie

pdf Plaatje project ViA15, met toelichting (PDF, 1.37 MB)