Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de even weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Plannen A15 en A12

Rijkswaterstaat trekt de A15 vanaf knooppunt Ressen met twaalf kilometer door naar de A12 (knooppunt Oudbroeken/De Liemers). Minister Schultz-van Haegen heeft op 8 maart 2017, haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De naam voor de nieuwe aansluiting A15-A12 wordt ‘knooppunt De Liemers’. Naast de doortrekking van de A15 naar de A12, wordt ook de A12 zelf verbreed van 2 naar 3 rijstroken aan weerszijde. De weg moet er in 2021-2023 liggen. Het projectbureau Via15 is de uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat die het project voorbereidt en uitvoert.

Overeenkomst met de regio

Provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Zevenaar en Overbetuwe hebben een voorstel uit de regio uitgewerkt. Minister Schultz en gedeputeerde Bieze hebben deze en andere maatregelen vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het gaat om maatregelen bij de aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Groessen, Helhoek en Loo. Zo wordt de A15 verdiept aangelegd bij de Helhoek. Ongeveer 500 meter na de Schraleweidsestraat gaat de A15 de grond in en is deze geheel verdiept tussen de Achtergaardsestraat en de kruising van de Helhoek. Hierdoor kunnen de Rijswijksestraat/de Aa, de Achtergaardsestraat, de Beerenclaauwstraat en de Helhoek nagenoeg op hun huidige positie blijven liggen. Ter plaatse van de Helhoek wordt deze verdiepte bak afgedekt met een deksel van ongeveer 140 meter.

Bewonersoverleg

De plannen van ViA15 hebben effecten op de verkeersstromen, het landschap en het milieu in- en rond Duiven. De gemeente zit dan ook structureel – samen met andere gemeenten en de Provincie – aan tafel bij ViA15. De gemeente Duiven hecht er ook waarde aan om de betrokken bewoners uit het gebied goed te informeren en waar mogelijk te betrekken. Daarom is er een bewonersoverleg opgericht waar vertegenwoordigers van diverse bewonersgroepen, aan deel nemen. 

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit project? Meld u aan voor de Nieuwsbrief van ViA15 of volg de actualiteiten op www.via15.nl
De gemeente informeert u ook regelmatig via de gemeentepagina Informeel, de website en de sociale mediakanalen (Facebook en Twitter).

Vragen over de werkzaamheden, klachten of schademeldingen? Alle informatie hierover vindt u op de website ViA15.

Eerdere nieuwsberichten: