Piet Dijkstra (fractievoorzitter)

Piet Dijkstra

Contact

Adres: Rijnstrangenweg 4, 6923 SL Groessen
Telefoon: (0316) 330 028 / 06-20 36 18 54
E-mail: piet.dijkstra@chello.nl

Nevenfuncties

  • Voorzitter Stg. Organisatie Evenementen KDO Groessen
  • Bestuurder Pensioenfonds