Landschap met water en bomen

Opruimplicht in heel Duiven én geen hondenbelasting meer

30 september 2022
Nieuws

Vanaf 1 januari geldt in de hele bebouwde kom van de gemeente Duiven een opruimplicht voor hondenpoep. Dus ook op alle losloopterreinen. Tegelijkertijd wordt de hondenbelasting afgeschaft. Dat is het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Vragen over voorzieningen voor honden, overlast door hondenpoep, handhaving, hondenbelasting en dergelijke leiden tot steeds terugkerende discussies. Het nieuwe hondenbeleid moet hier duidelijkheid over geven. Met als doel: blije honden, blije mensen.

Draagvlak voor opruimplicht

De afgelopen jaren zijn er verschillende (participatie)bijeenkomsten geweest, waar inwoners konden meepraten over het hondenbeleid. Daarnaast is er in Duiven-West een proef gestart met een opruimplicht op de drie hondenlosloopgebieden in de wijk. Dit op initiatief van de wijkraad Duiven West. De proef is een succes: de hoeveelheid hondenpoep is fors afgenomen. Verder bleek uit een online enquête eind 2020 dat er voldoende draagvlak is voor het invoeren van een opruimplicht. Zeker als ook de hondenbelasting wordt afgeschaft.

Hondenbelasting

In de discussies over een opruimplicht kwam ook de hondenbelasting aan de orde. Hondenbelasting is geen doelbelasting en gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Maar inwoners leggen vaak wel een link tussen hondenbelasting en voorzieningen voor honden. Door het afschaffen van de hondenbelasting voelt het invoeren van een algehele opruimplicht eerlijker. Voor de gemeente betekent het afschaffen van de hondenbelasting minder inkomsten. Deze gevolgen moeten integraal worden afgewogen bij de behandeling van de begroting.

De gemeenteraad buigt zich in november over het nieuwe hondenbeleid. Als de raad akkoord is, gaan de nieuwe regels in per 1 januari 2023. Natuurlijk besteedt de gemeente dan nog de nodige aandacht aan de invoering van de opruimplicht in de hele bebouwde kom.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online