build-reside iconOntwikkelingen IKC Remigius

Er komt een nieuw schoolgebouw voor IKC Remigius aan het Liemersplein in Duiven. Het huidige gebouw aan het Droopad gaat verdwijnen. De huidige schoollocatie is door de gemeenteraad van Duiven aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie.

Inhoud bestemmingsplan

Op 28 juli 2022 heeft het ontwerp bestemmingsplan voor de school en woningbouw ter inzage gelezen en konden inwoners aangeven wat ze van onze plannen vinden. Er zijn officiële reacties (zienswijzen) binnengekomen op de plannen. De reacties gaan bijvoorbeeld over het schoolgebouw zelf, de inrichting van de openbare ruimte en over toekomstige woningbouw.

Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen. Verplaatsing en bouw van de Remigius, het uit te werken woongebied en de inrichting van de openbare ruimte bij de nieuwe school.

Verplaatsing IKC Remigius

Het bestemmingsplan gaat over de verplaatsing van IKC Remigius naar de locatie grenzend aan de oostzijde van het Liemersplein. Voor de huidige locatie van IKC Remigius (besluit gemeenteraad 20 juli 2021) en de locatie achter het gemeentehuis (het huidige bestemmingsplan Vitaal centrum) geldt dat deze locaties in de toekomst gebruikt worden voor woningbouw. De functie van het Liemersplein als parkeervoorziening en tevens evenemententerrein blijft in de toekomstige situatie behouden.

Bestemming woongebied nader uit te werken

In dit bestemmingsplan worden voorwaarden en kaders neergelegd voor woningbouw in de toekomst op beide locaties. Hierbij gaat het onder andere om de globale locatie, maximaal aantal woningen en de maximale bouwhoogte. Door de bestemming ‘wonen’ mee te geven krijgt het college de bevoegdheid om woningbouwplannen voor deze locaties verder uit te werken en hierover te besluiten. Bij de nadere uitwerking van de woningbouwplannen wordt omwonenden, inwoners en woningzoekenden tijdig betrokken.

Openbare ruimte rond IKC Remigius

Recent is een aanvullend participatietraject opgestart waarbij de inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe IKC Remigius centraal staat. Denk aan de inrichting van het speeltuintje, aanpassing van het fietspad en de aansluiting met de Patersbosje. Een eerste bijeenkomst met de klankbordgroep Remigius heeft al plaatsgevonden. 

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over de nieuwbouw van IKC Remigius of de toekomstige woningbouwplannen? Neem dan contact op met het team Ruimte, Samenleving en Ontwikkeling. Bereikbaar via telefoonnummer (0316) 279 111.

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de even weken, van 18.00 - 20.00 uur.
 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

 

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online