Ontwerpbestemmingsplan nieuw schoolgebouw IKC Remigius ter inzage

28 juli 2022
Nieuws

Er komt een nieuw schoolgebouw voor IKC Remigius aan het Liemersplein in Duiven. Het college van B&W van de gemeente Duiven heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw IKC Remigius in Duiven vrij te geven voor inspraak. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 28 juli zes weken ter inzage. Inwoners kunnen schriftelijk aangeven wat zij vinden van de veranderingen.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat over de verplaatsing van IKC Remigius naar de locatie grenzend aan de oostzijde van het Liemersplein. Voor de huidige locatie van IKC Remigius en de locatie achter het gemeentehuis geldt dat deze locaties in de toekomst gebruikt worden voor woningbouw. De functie van het Liemersplein als parkeervoorziening en tevens evenemententerrein blijft in de toekomstige situatie behouden.

In dit bestemmingsplan worden ook voorwaarden en kaders neergelegd voor woningbouw in de toekomst op beide locaties. Hierbij gaat het onder andere om de globale locatie, maximaal aantal woningen en de maximale bouwhoogte. Door de bestemming ‘wonen’ mee te geven krijgt het college in de toekomst de bevoegdheid om woningbouwplannen voor deze locaties verder uit te werken en hierover te besluiten. Bij de nadere uitwerking van de woningbouwplannen worden omwonenden en belanghebbenden tijdig betrokken. Hier komen wij na deze zomer bij u op terug.       

Het bestemmingsplan

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
dinsdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
woensdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
donderdag 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur
   
Telefoon: (0316) 279 111
WhatsApp: (06) 11 08 17 96

Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres

Postbus 6
6920 AA Duiven

E-mailadres

gemeente@duiven.nl

Telefoonnummer 

(0316) 279 111

Blijf op de hoogte en volg ons online